martes, 7 de novembro de 2017

A Sociedade Galega de Historia Natural pide a suspensión da tempada de caza nas zonas queimadasEUROPA PRESS
http://www.europapress.es/

Sinala a Ricardo García-Borregón que a medida procede "en exercicio das súas competencias e obrigas legais"A Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) solicitou ao director xeral de Conservación da Natureza, Ricardo García-Borregón, que, "en exercicio das súas competencias e obrigas legais, proceda a suspender a tempada de caza, con carácter inmediato e a todos os efectos, nos 'tecor' --terreos cinegéticamente ordenados-- afectados por incendios forestais este ano".

A petición que o colectivo remitiu ao responsable da Consellería de Medio Rural precisa que, "polo menos no caso de grandes lumes, dita suspensión da tempada de caza debería estenderse aos tecor limítrofes non afectados polo lume", xa que "os animais se verán obrigados a concentrarse" neles.

Para avalar a súa demanda, a SGHN esgrime a Lei 4/1997, de caza de Galicia, que "acertadamente" establece no seu artigo 34.1.3 que "queda prohibido cazar en tempo e lugares nos que, como consecuencia de incendios, epizootias, envelenamentos, inundacións, secas ou outras causas, os animais se ven privados dos seus hábitat e das súas facultades normais de defensa e obrigados a concentrarse en determinados lugares".
LEI DE INCENDIOS

Así mesmo, alude á Lei 3/2007, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. "Os aproveitamentos e o repoboación cinexética en terreos queimados quedan prohibidos durante un período de tres anos dende a data do incendios, salvo autorización expresa da dirección xeral competente en materia cinexética, despois de informe favorable da consellería competente en materia forestal", recolle o artigo 44.1 da norma.

A asociación incide en que Galicia "padece na actualidade unha situación extraordinaria como consecuencia da seca e dos incendios forestais, principalmente na provincia de Ourense, na de Lugo e no sur de Pontevedra". Por todo iso, pide a Conservación da Natureza que lle manteña informada "de cantas decisións e actuacións adopte ao respecto".

Ningún comentario:

Publicar un comentario