venres, 25 de agosto de 2017

Evita que Xunta de Galicia suprima el Area Sanitaria de Valdeorras


A Área de Valdeorras non se desmantela, a sanidade se defende
O pasado mércores día 2 de agosto, o Goberno galego publicou, sen previo coñecemento por parte do eido sanitario, o anteproxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo de saúde de Galicia. Este anteproxecto inclúe unha serie de modificacións sobre a citada lei de moito calado, e con moita relevancia para o sistema sanitario galego, en termos de participación, de organización do mapa sanitario e os seus recursos, de formación, investigación e outras áreas.
A reorganización do mapa sanitario de Galicia é outra das cuestións fundamentais que inclúe o anteproxecto de lei, pois reformula a ordenación actual cara un modelo máis concentrado e que perde atención ás comarcas e áreas sanitarias rurais e semiurbanas. A proposta pretende retirar da lei as delimitacións sobre áreas sanitarias, e as especificacións sobre funcións, características e fundamentos da súa relevancia, creando unha nova división entre áreas, distritos e zonas que, como se apunta na propia proposta de modificación, quedarán a expensas de ser determinadas “por decreto do Consello da Xunta” (modificación dos artigos 67 e 70). Ao fío desta nova delimitación do mapa sanitario, quedan no aire as áreas sanitarias especialmente sinaladas, que son as de O Salnés, Mariña Lucense, Monforte e Valdeorras, por ser áreas comarcais ás que se abre a porta da perda de servizos a favor das concentracións de servizos nos Centros Hospitalarios das grandes urbes. Esta concentración, que xa foi iniciada coa implantación das Estruturas Organizativas de Xestión Integrada, foi sinalada xa dende entón como un erro por parte da meirande parte dos profesionais do sistema sanitario, e constatada polos usuarios coa perda progresiva de servizos nos hospitais comarcais. No caso de actual anteproxecto, a modificación dos artigos 68 e 69, que determinan a referencia aos Hospitais, quedaría a expensas dun decreto do Consello da Xunta que puideran perder, incluso, a atribución dun hospital. Segundo a normativa que se pretende impor, existiría a posibilidade de que un decreto deixara sen servizos sanitarios mínimos dun hospital aos centros das áreas sanitarias comarcais. A perda da condición de área sanitaria nas zonas referidas anteriormente afondaría na rebaixa de servizos, na dependencia do persoal dos grandes hospitais, e na constatación dura e imposta dun modelo de hospitais de segunda que se converterían en grandes ambulatorios, mais que non terían a capacidade sanitaria que precisan.

Resultado de imaxes para Xunta de Galicia suprime Areas Sanitarias
A gravidade das propostas de modificación en participación e definición do mapa sanitario, así como noutras áreas como inspección ou investigación, fai necesario abrir un debate profundo na busca do acordo sobre as modificacións deste nivel nunha lei de tal relevancia. Por esta cuestión, resulta imprescindible que este procedemento modifique o camiño iniciado neste pasado 2 de agosto.
 A Plataforma Sanitaria de Valdeorras defende mobilización cidadá cos seguintes obxectivos:
Retirada do anteproxecto de lei de modificación da Lei 8/2008 do 10 de xullo de saúde de Galicia.
Desenvolver e dotar de orzamento da actual lei de saúde.
Instar a formación dun grupo de traballo, que inclúa a representantes de todos os partidos políticos con representación no Parlamento de Galicia, Fegamp, sindicatos, asociacións de pacientes, Colexios profesionais da sanidade e outros colectivos de relevancia no eido sanitario galego, para determinar as posibles necesidades de modificación da lexislación sanitaria. Este grupo de traballo elaborará un informe de conclusións que será de acceso público e que proporá as posibles melloras normativas no sistema sanitario galego, de ser precisas.
 ¡Por unha sanidade pública, eficiente e próxima ao servizo dos cidadáns!
 Plataforma En defensa da Sanidade Publica de Valdeorras
 O Barco, 17 de agosto de 2017
Firma a petición aqui:

Los delegados de las áreas afectadas por la reforma de Sanidade crean un frente común

El conselleiro celebra una reunión informativa con representantes de la Mancomunidade y concejales -Puntualiza que el área sanitaria do Salnés pasará a denominarse distrito

M. González
http://www.farodevigo.es
La reunión celebrada en la Consellería de Sanidade. // X.A.
Los miembros de las juntas de personal de las áreas sanitarias afectadas por la modificación de la Lei de Saúde de Galicia que promueve la Xuntase reunieron ayer en Santiago de Compostela para abordar la situación y acordar la creación de un frente común en la defensa de sus intereses y de los usuarios de las zonas donde trabajan. Casi a la misma hora, en la sede de la Consellería de Sanidad, su titular, Jesús Vázquez Almuiña, mantenía una reunión con algunos representantes de la Mancomunidade do Salnés, alcaldes y concejales de la principal área sanitaria que expresamente queda derogada en el anteproyecto que pretende reformar la actual legislación.
El encuentro de los delegados sindicales de las áreas sanitarias de Burela, O Barco de Valdeorras, Monforte y O Salnés tuvo lugar en la sede del sindicato Comisiones Obreras en Santiago. Cada agrupación expuso su preocupación por las repercusiones que los cambios tendrían tanto entre los trabajadores, y especialmente entre los usuarios de estos servicios.
En las cuatro áreas los delegados sindicales ya iniciaron gestiones en defensa de su continuidad, la mayoría de ellas reuniones con alcaldes y colectivos de ciudadanos.
Los miembros de las cuatro juntas de personal acordaron hacer un frente común con el fin de lograr que se frene el anteproyecto de modificación de la Lei de Saúde de Galicia que está ahora en fase de exposición pública.
Entre las medidas que adoptarán figura la edición conjunta de folletos informativos que repartirán entre los vecinos de las poblaciones afectadas por la supresión de las áreas sanitarias. También coordinarán otras acciones a desarrollar el próximo mes.
Para finales del mes de septiembre, cuando se espera que el anteproyecto de modificación de la Lei de Saúde llegue al Parlamento de Galicia, las juntas de personal de las cuatro áreas sanitarias convocarán manifestaciones en sus respectivas zonas.
Por otra parte, en los concellos de O Salnés y en las inmediaciones del Hospital Comarcal se están colocando pancartas en las que se expresa la oposición a la desaparición del área sanitaria.
Reunión con el conselleiro
El titular de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, se reunió con el presidente de la Mancomunidade do Salnés y alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, el alcalde de A Illa de Arousa, Carlos Iglesias, el portavoz del grupo municipal de Cambados, Luis Aragunde, el alcalde de Ribadumia, David Castro, la concejala de Sanidade de este municipio, Pilar Martínez Troncoso, y otros concejales del ayuntamiento de Catoira.
También estuvieron presentes el secretario xeral técnico de la Consellería, Alberto Fuentes, el director xeral de Asistencia Sanitaria del Sergas, Jorge Aboal, y la directora xeral de Recursos Humanos del Sergas, Margarita Prado.
Los grandes ausentes en esta cita fueron los representantes municipales de Vilagarcía de Arousa y de Cambados.
El concejal de Sanidade cambadés y miembro de la Mancomunidade do Salnés, Tino Cordal, expresó ayer su asombro y malestar al conocer que existió este encuentro en la Consellería de Sanidade y no fue convocado. Pero mayor fue su sorpresa al tener conocimiento de que sí estuvo el concejal del PP Luis Aragunde. Cordal se pregunta en calidad de qué fue convocadoa esa reunión el portavoz popular cambadés.
Según fuentes de la Consellería de Sanidade, en el encuentro de ayer se explicó a los representantes de la Mancomunidade que, con la reforma de la ley, el área do Salnés pasará a ser distrito, que junto con el distrito de Pontevedra conformará el área sanitaria de Pontevedra.
"Los distritos quedarán constituidos expresamente como marco de referencia de la actividad de atención primaria, hospitalaria y sociosanitaria que se establecerá alrededor del hospital y equivaldrán al área sanitaria actualmente en vigor", puntualiza Sanidade.
Actualmente existen en Galicia siete estructuras organizativas de gestión integrada (EOXI), 11 áreas sanitarias y 14 hospitales de la red sanitaria pública, tres de los cuales (Barbanza, Cee y Verín) no se corresponden con un área sanitaria. La modificación que plantea el anteproyecto de ley tiene como fin, según expresa la Consellería, "ajustar la legislación a la realidad". También indica que "la ordenación territorial sanitaria propuesta establece una distribución en áreas sanitarias y en distritos, como divisiones territoriales de esas áreas".
Desde la Consellería se argumenta que otra de las ventajas que recoge la nueva organización territorial "es que acerca el servicio sanitario a la ciudadanía y permitirá una coordinación entre atención primaria y atención hospitalaria más efectiva, con una cobertura asistencial realizada con los mismos criterios asistenciales y de derivación entre centros, protocolos únicos de área, y mayor interactuación de profesionales de ambos niveles asistenciales".

ANTEPROXECTO LEI SAÚDE DE GALICIA

https://galiza.podemos.info/
A saúde representa un dereito fundamental para a cidadanía, un dereito que volve a ser atacado pola Xunta de Galicia. O novo anteproxecto de reforma da Lei de Saúde de Galicia, publicado neste mes de agosto, afonda na precarización e mercantilización da sanidade pública galega, priorizando o criterio económico en detrimento das necesidades da poboación galega. A intención de reducir de once a sete as áreas sanitarias responde á política de recortes que ven implantando o goberno de Feijóo dende fai anos, sobre todo nos hospitais comarcais. Este anteproxecto rompe precisamente co principio de que na creación das áreas sanitarias débense ter en conta factores xeográficos, socioeconómicos ou demográficos.
Aínda que todavía por definir, a supresión das áreas sanitarias de O Barco, A Mariña, Monforte e O Salnés, significa a centralización do sistema sanitario público galego nas sete Estruturas Organizativas de Xestión Integrada (EOXI), o que obrigará a moitos pacientes a ter que desprazarse en traxectos de ata dúas horas; traxectos para os que non sempre existe un medio de transporte público eficiente. Esta nova reorganización non ten en conta a peculiaridade xeográfica galega, na cal unha importante porcentaxe de persoas viven no rural. En lugar de adaptar o sistema sanitario ás necesidades da poboación, vivimos unha regresión cara unha centralización do servicio, xa que os hospitais das áreas suprimidas perden a súa autonomía, o que aumentará o nivel de burocratización da sanidade co conseguinte perxuicio para o paciente. Ademais, os hospitais de referencia das sete EOXI serán as que perciban a maioría dos recursos sanitarios, sendo os máis afectados os hospitais comarcais que perden a área sanitaria.
Por outro lado, este anteproxecto tamén afonda na privatización do I+D+I do Sergas, xa que se pretende dotar con personalidade xurídica propia e autonomía aos organismos público-privados, os cales decidirán onde se inviste o 50% do orzamento sanitario destinado para tal fin. Tratase de poñer os recursos públicos ó servicio da empresa privada para que sexa ela a que decida onde se invisten os cartos, algo ao que nos opoñemos frontalmente.
Retirar o proxecto e crear 3 áreas máis
Desde Podemos Galicia, pedimos a retirada deste anteproxecto e o mantemento das once áreas existentes, ademáis da creación de outras tres áreas sanitarias, de forma que se acade un sistema público de saúde que responda realmente ás necesidades dos galegos e galegas.
O Salnés e O Barco
Baixo estas premisas, a Secretaria Xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos,participou esta tarde-noite nun encontro coa plataforma en defensa da sanidade do Salnés para coñecer de primeira man as reivindicacións dos profesionais e usuarios afectados pola futura lei, así como para expresar o apoio da formación morada ás súas demandas.
Carmen Santos le as demandas dxs afectados pola supresión da área sanitaria do Salnés xunto a Eva Solla, compañeira deputada no Grupo Parlamentar de En Marea e voceira de EU.
O posicionamento de Podemos en contra da lei tamén foi trasladado polos compañeiros e compañeiras do Círculo do Barco á Plataforma de Valdeorras, que tiveron a súa reunión onte, na que acordaron xa unha campaña de mobilizacións, apoiados polas distintas forzas políticas e asociacións, para pedir a retirada do proxecto de lei e defender a súa área sanitaria.

xoves, 24 de agosto de 2017

La locura española de Leonora Carrington

La artista y escritora surrealista cruzó los Pirineos para ayudar a su amante judío Max Ernst y acabó en 1940, atada de pies y manos, en un psiquiátrico en Santander


Leonora Carrington, en 2007. REUTERS
Javier Martín-domínguez
https://elpais.com/

El intento de conseguir un salvoconducto para Max Ernst, confinado en un campo de concentración en Francia, llevó a su amante Leonora Carrington a entrar en España recién acabada la guerra civil. En lugar de conseguir liberarlo, fue ella la que acabó encerrada en un sanatorio psiquiátrico de Santander, dirigido por el doctor Luis Morales. De aquella peripecia, más surrealista que la filosofía de sus propios protagonistas, quedó un relato tan real como alucinante escrito por la propia Carrington, que pretendía ser una mera catarsis y acabó publicado como Memorias de abajo. Un texto fundamental en la historia del surrealismo.
Leonora y Max Ernst se habían conocido en el restaurante Barcelona de la londinense Beak Street, con Man Ray, Lee Miller y los Eluard. Fueron amantes en Paris, donde André Breton la adoptó como “una de los suyos”, y se fueron a una casita de campo donde ambos produjeron una importante obra, incluido el autorretrato de ella La posada del caballo del alba. El avance nazi sobre Francia destruyó el idilio amoroso y artístico que Carrington y el pintor alemán desarrollaron en la localidad francesa de Saint Martin d'Ardeche. Tras ser arrestado él por segunda vez, una atribulada Carrington viaja en coche a España, vía Andorra, para buscar en Madrid un salida para Ernst.Ahora que celebramos el centenario de la artista británica finalmente afincada en México se reconstruye su desvío español, tanto mental como geográfico, en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en el mismo Santander y en breve en el Hay festival de Segovia.
En las entrevistas que mantuvimos hace una década en su casa de México, Carrington reconocía haber estado afectada por lo que llamaba un “síndrome de guerra”, perturbada, físicamente disminuida, mentalmente debilitada. Pero fueron su salidas de tono político en el Madrid del año cuarenta lo que llevo a las autoridades españolas, con el cónsul británico y con la aquiescencia de su potentado padre a encerrarla primero en un convento y después a trasladarla en coche al norte. Le administran tres veces luminal y una inyección en la espina dorsal: anestesia sistémica. Han vencido su resistencia. La entregan, como un cadáver, al psiquiátrico del doctor Morales, una casa jardín en Valdecilla. Su destino no buscado. Es atada de pies y manos. Medicada con cardiazol, equivalente al electrochoque. Una caída al abismo. Una locura forzada.
Leonora Carrington pintnado 'Unscape at Manzanillo', en 1956.
Leonora Carrington pintnado 'Unscape at Manzanillo', en 1956.
Medio año duró su encierro español, un episodio del que se negaba a hablar, “porque aún me produce mucho dolor”, según me confesó cuando ya había cumplido los 90. Fue el doctor Pierre Maville quien le aconsejó escribir sobre su cruda experiencia. “No sé cuánto tiempo permanecí atada y desnuda. Yací varios días y noches sobre mis propios excrementos, orina y sudor, torturada por los mosquitos, cuyas picaduras me pusieron un cuerpo horrible: creí que eran los espíritus de todos los españoles aplastados, que me echaban en cara mi internamiento, mi falta de inteligencia y mi sumisión. La magnitud de mi remordimiento hacía soportables sus ataques. No me molestaba demasiado la suciedad”. Terminó manejando la sórdida situación con una inteligencia prodigiosa, convirtiendo el escenario de su encierro en una especie de mapa prodigioso, con sus símbolos y constelaciones que le permitían buscar la salida a su caída en el hondo pozo de la locura.
El de Carrington puede inscribirse entre los casos de mujeres sometidas por haber ejercido su libertad sin límite. Gracias a la escritura —una maldición que salva, en palabras de Clarice Lispector— Carrington exorcizó sus males. En la clínica leyó a Unamuno, hizo horóscopos diarios para el doctor Morales, que acabo prendado de su inteligencia. Con una señorita de compañía abandonó Santander en tren rumbo a Lisboa, con parada en Ávila. “Era Nochevieja. Hacia un frío intenso. Paramos en Ávila, donde nació Santa Teresa. Había un tren largo con muchos vagones cargados de ovejas que balaban de frío. Era espantoso. Los españoles pueden ser atroces con los animales. Recordaré aquella ovejas sufriendo hasta el día que me muera. Era como el infierno.”
Más lúcida de lo que aparentaba, Carrington dio esquinazo a su protectora y en Lisboa se fue en busca del periodista y poeta mexicano Renato Leduc, que hacía funciones de secretario de embajada. Se casaron y dejó de estar a merced de la voluntad de su padre, o de Max Ernst, que también acabó saliendo de Marsella hacia el exilio vía Lisboa, de la mano de la millonaria Peggy Guggenheim. Tras un tiempo con el grupo surrealista reunido en Nueva York, la pareja marcha a México. Pese a su divorcio Carrington se quedará allí —en el país del surrealismo natural según su protector, André Breton— hasta el fin de sus días. Incluida hoy en el grupo de mujeres artistas surrealistas de Latinoamérica, su pintura está entre las más cotizadas, y sus relatos mantienen la frescura y las sorpresas de textos adobados por un profundo surrealismo.
En su casa de la colonia Roma, acabó rodeada de españoles, incluido el médico que asistió sus partos, José Horna, y su mujer la fotógrafa Katy, más su inseparable compañera en el arte y la vida, la ilustradora y pintora Remedios Varo. También trató a Luis Buñuel que la cita en sus memorias. “Un día, cuando llegamos a casa de un tal Mr. Reiss donde nos reuníamos regularmente, Leonora se levantó de súbito, entró en el baño y se dio una ducha completamente vestida. Después, chorreando, regreso a la sala, se sentó en una butaca y me miro fijamente. 'Eres un hombre apuesto', me dijo en español tomándome del brazo. 'Te pareces enormemente a mi guardián', del psiquiátrico de Santander". El desvío español en su viaje vital marcó para siempre el destino de la última surrealista.
Resultado de imaxes para Leonora Carrington
Imaxe relacionada
Resultado de imaxes para Leonora Carrington
Imaxe relacionada
Resultado de imaxes para Leonora Carrington
Resultado de imaxes para Leonora Carrington
Resultado de imaxes para Leonora Carrington
Imaxe relacionada

LA HECHICERA HECHIZADA CUMPLE 100

Cuando se definió en 1945 como “un viejo topo que nada bajo los cementerios”, la pintora y escritora Leonora Carrington aún no había cumplido los treinta. Su vida ya daba entonces para varias novelas. De hecho, además de sus cuentos y ficciones, ya había publicado sus Memorias de abajo un par de años antes. La artista viviría hasta los 94. Pero a Carrington, la rebelde hija de un magnate textil de Lancashire, que fue expulsada de varios internados antes de empezar a estudiar pintura en Florencia y en Londres, siempre le gustó la penumbra. Puede que así pueda explicarse que haya permanecido en buena medida oculta, en la sombra, dentro del mundo anglosajón. Un primer destello reciente llegó en 2015 con la exposición de su obra en la Tate Liverpool, pero ha sido al cumplirse el centenario de su nacimiento, este año, cuando su magnética figura ha recibido un nuevo impulso. Si Elena Poniatowska rindió homenaje a la historia de su buena amiga en Leonora en 2011, ahora ha sido una sobrina lejana, Joanna Moorehead quien ha indagado en la atribulada vida y rico imaginario de la artista en la biografía The surreal Life of Leonora Carrington. Moorehead, que descubrió de forma azarosa en 2006 el parentesco y corrió a conocer a Carrington a México, hace hincapié tanto en el idilio de la artista con Max Ernst como en su paso por Nueva York, antes de instalarse definitivamente en México, primero con Renato Leduc y más adelante con el húngaro Chiki Weisz, padre de sus dos hijos.
En los años ochenta dejó la escritura, pero un nuevo volumen reúne la más amplia selección de sus cuentos hasta hoy, prologados por la novelista Sheila Heti. Otra novedad editorial en el mercado anglosajón es una nueva antología de textos académicos. Leonora Carrington and the International Avant-garde analiza a la polifacética “hechicera hechizada” —como fue definida por Octavio Paz—, y trata de desentrañar los significados de su rico y fantástico mundo desde nuevos prismas. En el libro, también se incluyen los recuerdos de la A a la Z que de la pintora tiene la novelista Chloë Aridji. La surrealista incluida por André Breton en Antología del humor negro (1940), ya escribió que “si la vieja dama no puede ir a la Laponia, entonces la Laponia debe venir a la vieja dama”. Cámbiese el lugar geográfico por Reino Unido y todo tiene sentido.

Familia sueca elimina casi todos los tóxicos de su organismo solo cambiando su alimentación

https://ecocosas.com/

Todos sabemos que los alimentos que consumimos hoy día suelen venir cargados de pesticidas, herbicidas y otras sustancias sintéticas usados por el modelo industrial de alimentos.

Muchos de estos compuestos son bioacumulativos y con el tiempo conllevan problemas de salud.

Es por esto que en un experimento realizado por el Instituto de Investigación Ambiental de Suecia (IVL) se analizó las diferencias entre la dieta tradicional y orgánica en los seres humanos.

El estudio tomo una familia sueca promedio, de cinco semanas y realizo un seguimiento de tres semanas cambiando completamente su dieta a comida 100% orgánica libre de pesticidas, conservantes, colorantes etcétera.

Antes del cambio de dieta se realizaron completos análisis y sobre todo se buscaron marcadores de contaminantes como el BPA (disruptor hormanal presente en algunos tipos de plásticos)

Durante la primer semana del experimento, los padres y los niños mantuvieron su dieta habitual, simplemente documentado todo lo que comían y sometiéndose a una prueba diaria de orina, para establecer los valores de pesticidas presentes en la misma.En las siguientes dos semanas, la familia alimenta solamente se alimento de forma orgánica y se repitió las pruebas diarias de orina. Los resultados fueron sorprendentes, especialmente en los niños. En promedio, la carga de pesticidas en el cuerpo se reduce en un 95% desde el momento en que dejaron de comer alimentos cultivados con pesticidas y fertilizantes.

La lista de los productos químicos encontrados en los cuerpos de la familia durante la primera semana es grande e incluye fungicidas, herbicidas, insecticidas y varios inhibidores del crecimiento. Aún así, el estudio aclara que los niveles de dichos elementos se encontraban dentro de los límites considerados como aceptables por los organismos responsables de la salud y que individualmente sería poco probable que dichas sustancias fuesen un riesgo para la salud humana.Sin embargo, el informe deja claro que la combinación de diferentes sustancias químicas y sus efectos a largo plazo aún no están claras. Esto significa que la posibilidad de que diferentes plaguicidas, que reaccionan juntos puedan potenciar sus características y así terminar dañando seriamente la salud, lamentablemente actualmente nadie ha explorado estas posibles interacciones en profundidad.

Según el informe, IVL esta claro que lo ideal es aplicar el principio de precaución, con métodos agrícolas más seguros. “Teniendo en cuenta lo poco que sabemos actualmente sobre los efectos que acarrarían la combinación de los diferentes productos químicos a los que las personas están expuestas en su día a día, puede ser conveniente aplicar un principio de precaución en este segmento.”

El terrorismo de los estados guardián

Resultado de imaxes para El terrorismo de los estados guardián
LIDIA FALCÓN
http://blogs.publico.es/

En Barcelona, la patria de todos y todas, lloramos doblemente el dolor de las pérdidas, de los heridos, de los tristes y desconcertados turistas y ciudadanos.
Porque en Barcelona en 2003 se celebró la más grande manifestación contra la guerra de Irak de toda Europa. Salimos a las siete de la tarde y regresamos a la una de la madrugada, cuando se leía por enésima vez el manifiesto y los helicópteros seguían volando encima de las multitudes que abarrotaban las calles, las avenidas, las plazas, desde hacía seis horas, y que no querían regresar a su casa sin haber dejado constancia de que Cataluña se oponía rotundamente a que ninguna guerra asolara el mundo.
Ya sabemos que no nos hicieron caso. Ya sabemos que a la destrucción de Afganistán –el país mártir- comenzada en 1978, cuando su gobierno se atrevió a declararse socialista con el apoyo de la URSS y la CIA armó y entrenó a los talibanes para destruirlo, siguió la de Irak, de Libia, y de Siria, objetivo ansiado desde decenios atrás por EEUU. Se olvida pronto que Reagan lo calificó de Eje del Mal.
“¿Qué es lo más importante para la historia del mundo?  ¿El Talibán o el colapso del imperio soviético?” Es la respuesta de quien fue el asesor de seguridad del presidente Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, a la pregunta de la revista francesa Le Nouvel Observateur (del 21 de enero de 1998) sobre las atrocidades que cometen los yihadistas de Al Qaeda, escribe en Público la periodista y politóloga Nazanin Armanian, desvelando una vez más el origen del terrorismo que ahora nos estremece. La financiación y organización de los talibanes por la CIA, con la colaboración de Arabia Saudí y Qatar,  para librar la guerra contra la URSS.
De aquellas inmensas y exitosas manifestaciones contra la guerra de Irak y antes contra la OTAN, no queda apenas recuerdo en la población española. Cuarenta, treinta años más tarde, una generación ha desaparecido, otras son ancianas, las jóvenes ignoran todo de la historia anterior. Pero como dice el conocido adagio, quien olvida su historia está condenado a repetirla y por tanto los horrores que estamos viviendo estos días, y que comenzaron en 2004 con el atentado de los trenes de Madrid, son la consecuencia lógica de cómo las potencias democráticas” se organizaron para acabar con el imperio soviético y los países de sus áreas de influencia. Porque la creación del terrorismo islámico fue obra de las democracias occidentales.
Esas potencias, comenzando por EEUU, con la inestimable cooperación del Reino Unido, Francia, Alemania y hasta España, sumada a la coalición para que constara que como en tiempos de Franco seguíamos siendo el “centinela de Occidente” –se ha olvidado que la primera guerra del Golfo la aprobó entusiasmado Felipe González, declararon la guerra a Irak.  Esa guerra se libró del 2 de agosto de 1990 al 28 de febrero de 1991 por una fuerza de coalición autorizada por las Naciones Unidas, compuesta por 34 países y liderada por Estados Unidos, contra la República de Irak, en respuesta a la invasión y anexión iraquí del Estado de Kuwait. De aquella guerra Irak, un país próspero y el de mayor tolerancia religiosa e igualdad entre hombres y mujeres de la región, salió destrozado. Era el prólogo para lo que sería su destrucción en 2003. Y después la invasión de los demás países de la zona que han acabado en ruinas.    
Ciertamente a las poblaciones europeas, blancas y bien alimentadas, no estremecen los atentados que todos los días cometen los diversas facciones fanáticas del ISI, el Daesh, o como se quieran llamar, en Afganistán, Irak, Siria, Sudán, Yemen, donde en un solo día se amontan cientos de cadáveres, y cuyos Estados fallidos no podrán garantizar en decenas de años la construcción de una sociedad mínimamente organizada y civilizada..
Las poblaciones europeas, blancas y bien alimentadas, se horrorizan solamente cuando los muertos son suyos: es decir, o ciudadanos o turistas que vienen a gastar su dinero en nuestros territorios. Fuera de ellos solo existen las tinieblas exteriores. Y se escandalizan de que semejantes fanáticos se atrevan, cuchillo o furgoneta en mano, a atacar a los pacíficos y democráticos  ciudadanos europeos, que no nos metemos con nadie.
Una madrileña me decía esta mañana, cuando se difundió la noticia de un atropello en Marsella -que inmediatamente se atribuyó al terrorismo para alimentar el pánico en que viviremos a partir de ahora- que ella los mataría a todos. Cuando le repliqué que los culpables eran los que organizaban las guerras en esos países, se quedó tan desconcertada que no supo que contestar. En su vida, ya no corta, había oído que hubiese guerra en el Oriente Medio y aún menos que semejante tragedia nos concerniera.
Precisamente por eso, precisamente porque a las poblaciones europeas, blancas y bien acomodadas, no les importa nada que medio planeta se encuentre asolado por las contiendas y las hambrunas que organizan sus democráticos gobiernos, los vengadores de esas tragedias se lanzan a acuchillar a los pacíficos paseantes de las Ramblas de Barcelona, o de Niza, o de Bruselas o de Londres.
Resulta ridículo, si no fuera miserable, que los comentaristas que todos los días opinan en los medios de comunicación españoles nunca se refieran a la situación de guerra continuada que mantienen las potencias occidentales en el Medio Oriente. Solamente hablan de la radicalización de los musulmanes terroristas en los pacíficos países que los han acogido. Desde los tertulianos y periodistas que criminalizan a todos los que practican la religión islámica, pidiendo una nueva Reconquista, hasta los que, más comprensivos, se preguntan ingenuamente qué ha llevado a esos muchachos, nacidos o educados en España, a comprar explosivos para hacerlos estallar contra sus conciudadanos o a conducir coches y esgrimir cuchillos asesinos.
Ninguno de los opinadores se ha atrevido a recordar que Arabia Saudí es la principal fuente de financiación de las células islámicas terroristas al que España le vende toda clase de armamento, y que los reyes de nuestra Casa Real se abrazan ritualmente al tirano de Salman bin Abdelaziz, que hoy gobierna su país como en la época de los patriarcas del desierto. Supongo que para negociar  mejor las comisiones que reciben.
Ninguno de los opinadores, y mucho menos nadie del gobierno catalán, ha expresado algún malestar porque esa satrapía medieval de Qatar, igualmente soporte del terrorismo islámico, financie el Club de Fútbol Barcelona, el mítico Barça, aquel al que el indiscutible referente de la izquierda, Manuel Vázquez Montalbán, llamaba “más que un club”. Y ciertamente lo es, sobre todo un negocio. Un negocio que no tiene ningún escrúpulo en hacer que sus jugadores exhiban en el mundo entero la camiseta con el nombre de Qatar.
Ninguno menciona aún el drama palestino, que es el origen de la hegemonía israelí y la decadencia del mundo musulmán. Porque el alimento ideológico que los medios de comunicación nos suministran diariamente consiste en reducir el fenómeno terrorista a las proclamas de unos cuantos imanes fanáticos que han infectado a otros cuantos jóvenes desquiciados.
Este mensaje, mil veces repetido, es eficaz para tener aterrorizados a los buenos europeos, inocentes, que incluso, con toda ingenuidad, han dado asilo a los islámicos criminales. Se trata de convencer a la ciudadanía de que es preciso aumentar los recursos para la seguridad: presupuesto del Ejército, contribución a la OTAN, incremento del número de policías, compra de armamento; que asuma la reducción de los presupuestos sociales a favor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que nos defienden del terrorismo; que olvidemos la tragedia del Medio Oriente y no nos planteemos nuevamente las olvidadas luchas por la Paz. Y que se recrudezca la represión policial y política sin protesta alguna.
Ni una sola voz se ha alzado contra la actuación de los policías que tiran a matar cuando creen localizado un terrorista. Por el contrario, hoy se menudean las fotos de mujeres –sobre todo mujeres- abrazando a los Mossos después de que abatieran a los perseguidos de Cambrils. Siempre es mejor que el sospechoso se calle para que no pueda contar lo que a los servicios de inteligencia no interesa. Sobre todo dada la inoperancia que han demostrado en la vigilancia de los que estaban organizando los atentados.  
Porque ya se sabe que a los terroristas hay que matarlos por las calles, aún antes de haberlos condenado.
Madrid, 21 agosto 2017.  
Resultado de imaxes para El terrorismo de los estados guardián 

mércores, 23 de agosto de 2017

"Necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco"

La conocida periodista y escritora Ángeles Caso ha publicado en "La Vanguardia" el artículo, que reproduzco a continuación. No he seguido de cerca sus pasos, pero sé que es una mujer alineada en la izquierda, no creyente y de gran corazón. 

https://pensarporlibre.blogspot.com.es/
Será porque tres de mis más queridos amigos se han enfrentado inesperadamente estas Navidades a enfermedades gravísimas. O porque, por suerte para mí, mi compañero es un hombre que no posee nada material pero tiene el corazón y la cabeza más sanos que he conocido y cada día aprendo de él algo valioso. O tal vez porque, a estas alturas de mi existencia, he vivido ya las suficientes horas buenas y horas malas como para empezar a colocar las cosas en su sitio. Será, quizá, porque algún bendito ángel de la sabiduría ha pasado por aquí cerca y ha dejado llegar una bocanada de su aliento hasta mí. El caso es que tengo la sensación –al menos la sensación– de que empiezo a entender un poco de qué va esto llamado vida.
Casi nada de lo que creemos que es importante me lo parece. Ni el éxito, ni el poder, ni el dinero, más allá de lo imprescindible para vivir con dignidad. Paso de las coronas de laureles y de los halagos sucios. Igual que paso del fango de la envidia, de la maledicencia y el juicio ajeno. Aparto a los quejumbrosos y malhumorados, a los egoístas y ambiciosos que aspiran a reposar en tumbas llenas de honores y cuentas bancarias, sobre las que nadie derramará una sola lágrima en la que quepa una partícula minúscula de pena verdadera. Detesto los coches de lujo que ensucian el mundo, los abrigos de pieles arrancadas de un cuerpo tibio y palpitante, las joyas fabricadas sobre las penalidades de hombres esclavos que padecen en las minas de esmeraldas y de oro a cambio de un pedazo de pan.
Rechazo el cinismo de una sociedad que sólo piensa en su propio bienestar y se desentiende del malestar de los otros, a base del cual construye su derroche. Y a los malditos indiferentes que nunca se meten en líos. Señalo con el dedo a los hipócritas que depositan una moneda en las huchas de las misiones pero no comparten la mesa con un inmigrante. A los que te aplauden cuando eres reina y te abandonan cuando te salen pústulas. A los que creen que sólo es importante tener y exhibir en lugar de sentir, pensar y ser.
Y ahora, ahora, en este momento de mi vida, no quiero casi nada. Tan sólo la ternura de mi amor y la gloriosa compañía de mis amigos. Unas cuantas carcajadas y unas palabras de cariño antes de irme a la cama. El recuerdo dulce de mis muertos. Un par de árboles al otro lado de los cristales y un pedazo de cielo al que se asomen la luz y la noche. El mejor verso del mundo y la más hermosa de las músicas. Por lo demás, podría comer patatas cocidas y dormir en el suelo mientras mi conciencia esté tranquila. También quiero, eso sí, mantener la libertad y el espíritu crítico por los que pago con gusto todo el precio que haya que pagar. Quiero toda la serenidad para sobrellevar el dolor y toda la alegría para disfrutar de lo bueno. Un instante de belleza a diario. Echar desesperadamente de menos a los que tengan que irse porque tuve la suerte de haberlos tenido a mi lado. No estar jamás de vuelta de nada. Seguir llorando cada vez que algo lo merezca, pero no quejarme de ninguna tontería. No convertirme nunca, nunca, en una mujer amargada, pase lo que pase. Y que el día en que me toque esfumarme, un puñadito de personas piensen que valió la pena que yo anduviera un rato por aquí. Sólo quiero eso. Casi nada. O todo.

Felipe VI, en misa y repicando


Ruth Toledano
http://iniciativadebate.net/

El rey Felipe VI visitó en los hospitales a los heridos en el atentado de Barcelona y asistió al homenaje a las víctimas que se celebró en las Ramblas. Le acompañó la reina Letizia.
Ocho meses antes, el rey Felipe VI visitó en Arabia Saudí al rey Salman, con el objetivo de afianzar las relaciones que su padre Juan Carlos estrechó con el padre de aquel, el rey Abdulá, y ejercer de intermediario diplomático de las empresas españolas que se enriquecerán con la construcción del AVE del Desierto entre Medina y La Meca y con la construcción del metro de Riad. Le acompañaron dos ministros: el de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, y el de Fomento, Íñigo de la Serna; y tres secretarios de Estado: la de Comercio, María Luisa Poncela, el de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, y el de Defensa, Agustín Conde.
Con su visita a Arabia Saudí, el rey Felipe VI y los enviados del Gobierno de Rajoy esperaban que la petrodictadura comprara a España cinco buques de guerra de Navantia por 2.000 millones, el mayor negocio de la industria militar de la historia española. España ya había vendido una enorme cantidad de munición y proyectiles de artillería a Arabia Saudí, armamento que ha utilizado contra Yemen, el país más pobre de Oriente Medio y al que el Gobierno saudí impuso un bloqueo naval que ha impedido la llegada de alimentos y medicinas a una región donde los niños sufren desnutrición severa.
En Arabia Saudí se violan los derechos humanos de manera sistemática. En Arabia Saudí han ejecutado la pena de muerte contra 350 personas en los últimos tres años. En Arabia Saudí se discrimina atrozmente a las mujeres, sobre las que se impone una total dominación machista justificada con preceptos religiosos. En Arabia Saudí no existe la libertad de expresión y se persigue y reprime a periodistas, blogueros, disidentes y críticos con la monarquía y el Islam.
Reconocidos y peligrosos yihadistas se pasean libremente entre Yemen y Arabia Saudí, recibiendo apoyo mediático y soporte financiero y militar de ese reino absolutista. Arabia Saudí mantiene vínculos con organizaciones yihadistas que siembran el terror en Siria, a las que proporciona armas occidentales y recursos económicos. Aunque la petromonarquía dice luchar contra el Estado islámico, en Arabia Saudí abundan los imanes fundamentalistas en escuelas coránicas y mezquitas, donde se cuece el wahabismo que fanatiza a jóvenes de todo el mundo y los convierte en terroristas que atentan contra ciudades infieles, como Barcelona. Arabia Saudí financia numerosas mezquitas fuera de su sátrapa reino, principalmente en Europa, incluyendo España, Cataluña también.
Así pues, el rey que visitó la Barcelona atentada por yihadistas es el mismo rey que visitó la Arabia Saudí que los adoctrina y los capta. Por lo que, guste oírlo o no, hay algo indigno en la visita del rey Felipe y la reina Letizia a las víctimas de este terrorismo. Debían, sin duda, hacer esa visita porque va en su cargo, pero también han debido de considerarlo conveniente para reforzar su endeble posición ante una opinión pública que baja la guardia sensibilizada con el terror, y para compensar su parte de responsabilidad: la que tiene que ver con la vergonzosa amistad entre los Borbones y la dinastía saudí, la que tiene que ver con la vergonzosa tolerancia hacia su violento régimen, basada en puros intereses comerciales, aunque justificada por la riqueza económica común que presuntamente traen esos negocios. Hasta Kichi, el alcalde de Cádiz por Podemos, defendió, frente a la mayoría de su formación política, el acuerdo de Navantia porque generaría miles de empleos en los astilleros de San Fernando. Pero el trabajo, que es un derecho, ha de ser digno también, máxime si se fomenta desde las instituciones.
Con sus contradictorias visitas, Felipe VI ha querido estar en misa y repicando, con perdón de wahabistas y de cristianos. Y eso ya se sabe que es incompatible. No se puede. Querer complacer a todos es farisaico y suele acabar mal: las ganancias económicas que genera son ilegítimas y las pérdidas humanas que provoca, irreparables. En el caso de los atentados de Barcelona, la obligada visita de Felipe y Letizia expele además un hedor a ese buenismo que tanto se reprocha a quienes han querido ponerse del lado de la mayoría musulmana pacífica, víctima también de los violentos. Un buenismo, el de Felipe VI y Letizia, que ni siquiera estaría solo alentado por un sentimiento altruista, sino por intereses espurios: personales, por cuanto aspiraría a reforzar su posición dinástica, y políticos, por cuanto podría, oportunamente, reforzar el españolismo consustancial a la corona.

"Nos debe preocupar que un musulmán hable de los catalanes como 'los otros'"

Míriam Hatibi es analista de redes, portavoz de la Fundación Ibn Battuta y uno de los primeros rostros musulmanes en reaccionar contra los atentados, compareciendo en TV3

"Hay un punto de racismo en el hecho de que los musulmanes nos tengamos que justificar por lo ocurrido, pero si nosotros no damos respuestas, ¿quién las daría?"

"La integración debe ser de convivencia, de sentir la cultura como propia, de sentirse parte", comenta Hatibi

Sònia Calvó / Yeray S. Iborra
http://www.eldiario.es/

Cuando Barcelona aún no sabía explicarse muy bien qué había pasado tras los atentados del jueves, Míriam Hatibi (Barcelona, 1995) ponía palabras al sufrimiento de la comunidad musulmana en directo en la televisión pública de Catalunya, TV3.
En medio del huracán, la catalana no sólo hablaba de dolor y condena del terrorismo, también lo hacía sobre dificultades en la construcción de la identidad de los musulmanes catalanes, de preocupación por el posible crecimiento de los discursos de odio hacia su comunidad y también de sorpresa por la falta de protocolos para identificar cuándo una persona pasa de "practicar más" a "radicalizarse en nombre de la religión", y matar.
Hatibi se expresa con contundencia. Enlaza las palabras sin cesar. Su discurso sólo se ve interrumpido por miradas intermitentes al móvil; el teléfono no para de recibir mensajes. De apoyo, de rechazo, pero también –muchos– de los medios de comunicación. Su intervención en la televisión no ha pasado desapercibida y se ha convertido en un reclamo, como mujer musulmana catalana y joven.
A pesar del poco tiempo que ha tenido desde el atentado, la fundación donde colabora, Ibn Battuta, ha ayudado en la organización de la manifestación de entidades musulmanas de este lunes. Un éxito, con más de 150 adhesiones. Hatibi asegura que también asistirá a la de este sábado. Todas las condenas son pocas.
¿Cómo se viven los atentados, como catalana y musulmana?
Te das cuenta de que en tu ciudad ha habido un atentado, te entristece y te asusta; es una situación compartida por todos. Después te confirman que este atentado fue hecho en nombre de tu religión, la filosofía de vida que te lleva a hacer las cosas como las haces, y que se supone que te guía para ser mejor persona y buscar que todo vaya bien. Esta misma religión es la que ha llevado a esta persona a matar en la Rambla. Es muy duro porque estás digiriendo el dolor como barcelonesa y, además, tienes que pensar en qué ha pasado como persona musulmana y en qué ha podido fallar.
Al dolor de cualquier barcelonés, usted ha tenido que sumar preguntas y más preguntas sobre su religión y su comunidad. ¿Se deben dar respuestas o es una forma de discriminación hacerlo?
Es muy pesado que te estén haciendo preguntas todo el tiempo. Estás en tu ciudad, en tu país, aun digiriendo lo ocurrido, y tienes que dar explicaciones. Y dar la cara. Y más respuestas. Y, claro, cuando das respuestas, también te comes los comentarios que vienen después de tus palabras. Es duro, pero no me cansaré de decirlo. Hay un punto de racismo en el hecho de que los musulmanes nos tengamos que justificar por lo ocurrido, pero también tenemos que tener empatía y decir: esta persona que ha hecho el atentado lo ha hecho en nombre de nuestra religión. Si una persona independentista mata a una unionista en nombre de la independencia, es normal que se tengan que dar explicaciones y no desentenderse.
Es duro, pesado, tiene un punto racista, pero también si me pongo en la piel de la otra persona, si yo no doy respuestas, ¿quién las dará? En eso coincidimos muchas personas que están hartas, que no pueden más, están cansadas y emocionalmente no se ven con fuerzas, son momentos muy duros. Pero muchos estamos convencidos de que hay que dar respuestas y por eso lo hacemos.
¿Por eso una manifestación como la de este lunes, para poder expresarse en comunidad?
Se convocó para dejar claro a todo el mundo que todavía pueda tener alguna duda de que los musulmanes estamos en contra del terrorismo, estamos en contra de este mensaje y que por nada del mundo daríamos cabida a estas ideas en nuestras comunidades. La cuestión era que la manifestación sirviese para hacer entender a cualquier persona, musulmana o no, que los musulmanes nos unimos en contra del terrorismo. De hecho hubo más de un centenar de entidades que se unieron. Hemos colaborado de manera muy rápida. Los musulmanes catalanes nos ponemos a disposición de los catalanes no musulmanes para que vean nuestra solidaridad con la ciudad.
¿Ha puesto en duda Barcelona los valores de la comunidad musulmana?
Cuando pasó hubo muchas dudas sobre si Barcelona seguiría siendo solidaria, sí. Hubo gente que tenía miedo, por si los miraban mal, con dudas sobre si se debían sacar el velo, por ejemplo. Y ha habido casos de gente, puntual, a la que le han pasado cosas. Pero las personas de Barcelona han demostrado de manera clara que están en contra del odio. Esto se vio sobre todo durante la manifestación fascista frente al mercado de la Boqueria. Mucha gente salió y la manifestación fascista quedó reducida a nada.
Una persona en la propia manifestación musulmana del sábado decía que no quería que la miraran "diferente".
El miedo era si la ciudad seguiría siendo abierta o no. De acogida o no, que la gente dudara sobre si se había aceptado y abierto la puerta demasiado rápido a los musulmanes. Eso ha quedado claro que no es así.
¿Se les pide más que al resto, a los musulmanes catalanes? Ha habido mucha presión para que salieran a condenar.
Cuando fui a TV3 condené los ataques, y me pidieron más; nos han preguntado porqué no hacemos comunicados, pero todos las organizaciones más grandes lo han hecho. Lo que pasa es que no los han visto, los que critican. Nos preguntaban por qué no organizamos manifestaciones, pero aún no habíamos tenido tiempo. Cuando convocamos la manifestación, nos preguntan por qué montamos una aparte y no vamos a la del sábado. Y cuando decimos que vamos a la del sábado, preguntan por qué no firman todos y cada uno de los imanes un manifiesto.
Míriam Hatibi, portavoz de la Fundación Ibn Battuta
"Cuando se habla de yihadismo se da la razón al terrorista", explica SÒNIA CALVÓ
Ha habido una respuesta muy rápida también por parte de familiares. Incluso familiares directos, como las madres.
Lo de las madres ha sido muy bestia. En ninguna otra parte había pasado tan rápido que una familia condenase los ataques. Han dado declaraciones, pero incluso hay gente que ha dicho que no es suficiente y que no se creen las lágrimas.
¿Y dentro de la comunidad musulmana? ¿Ha habido dudas?  
Lo que está claro es que hay que ponerse las pilas porque ha sido muy fuerte ver que era el imán de Ripoll el que estaba radicalizando. Esto nos hace replantear qué tenemos en nuestro entorno, nos hace estar alerta por lo que pueda pasar. Yo personalmente consideraba las mezquitas como un lugar bastante seguro en este tema y hay que trabajar para ver qué ha podido pasar y fallar. No queremos estigmatizar y culpabilizar a las mezquitas, porque hacen muy buen trabajo la mayoría, pero sí que nos toca plantearnos qué ha podido fallar. Como musulmanes es muy difícil admitir esto. Pero nos toca fijarnos en eso.
¿Uno de los objetivos, ahora que todo lo relacionado con la religión está en boga, es ser precisos con el lenguaje?
Ahora no hay que obsesionarse con el lenguaje pero es cuando se utiliza más. Cuando se habla de yihadismo se da la razón al terrorista que cree que lo que ha hecho es la yihad, que es un esfuerzo religioso para ser mejor musulmán. Cuando se habla de yihadismo o terrorismo islámico se le da al terrorista lo que busca, una etiqueta que como musulmanes no le podemos dar. Es un extremismo violento basado en el islam, eso no lo niego, pero es extremismo de gente radical a través de la religión. La gente de Barcelona, en general, entiende bien la distinción.
¿Los medios sólo acudimos a los expertos de la comunidad musulmana cuando pasa algo así?
Es un error habitual de los medios. Se ha notado mucho en el tipo de preguntas que hacen algunos periodistas; preguntas que no tienen que ver con la comunidad musulmana. Se nota mucho en el tipo de pregunta cuando una persona no está sensibilizada. Falta mucho trabajo, porque en los medios de comunicación no se ve la diversidad que hay en la ciudad. Sólo se ve el musulmán como terrorista, y las otras personas, en cambio, sí que hablan como expertos en temas. En Barcelona hay musulmanes que son médicos, abogados, etc. Yo trabajo en análisis de redes, pero nunca nadie me pregunta por ello. Esto a la larga hace que se estigmatice. Cuesta mucho ver la persona musulmana fuera de este contexto. Esto me preocupa por los más pequeños. No ven a alguien como ellos en la televisión.
Míriam Hatibi, portavoz de la Fundación Ibn Battuta
"Los musulmanes catalanes nos ponemos a disposición de los catalanes no musulmanes", destacaSÒNIA CALVÓ
A finales de año se activó el Protocolo de prevención, detección e intervención de procesos de radicalización islamista (Proderai). ¿Qué opinión tiene? ¿Hablamos de evitar la radicalización o sólo, como dice el nombre, la de tipo islamista?
Que haya un plan así no es malo. Tenemos un enemigo, que es la radicalización a través del islam. Esto no lo podemos negar. El problema es cuando la comunidad educativa no está preparada para llevar a cabo un plan así. No puedes coger a un profesor que nunca ha sabido nada sobre el islam y darle un protocolo así. El profesor es incapaz de distinguir si el niño se está radicalizando o simplemente está empezando a practicar más. Es necesario que los profesores tengan un referente musulmán a quien hacer preguntas, a quien le puedan consultar qué hacer con un niño cuando tiene una actitud preocupante.
Si un niño dice que no quiere comer cerdo en el aula y el profesor le comenta "claro, ¿es que ahora te tendremos que hacer un menú especial?"... Es necesario que un maestro tenga un referente, también para no sentirse mal, para saber dónde están los límites. Es necesario que el maestro tenga una formación, que sepa cómo hacer un seguimiento discreto para saber si se está radicalizando, que se pueda seguir la evolución. Si simplemente ha cambiado de costumbres, quizás no pase nada.
Cuando habla de este trabajo de vigilancia, nos venden que los cambios son pequeños y rápidos. ¿Qué cosas nos pueden alertar?
Todo comienza con el discurso de odio. Un niño que empieza a practicar más, de por sí, no es un problema. Un adolescente que empiece a ser más religioso o deja de beber alcohol, de por sí, no es un problema. El problema es cuando empieza a tener un discurso de odio y de alejamiento. Cuando deja de sentirse parte de la sociedad, deja actividades donde participaba. Cuando prefiere hacer cosas mucho más cerradas en la comunidad, más aislado del resto de personas y no tanto participar en la sociedad. Es normal que cuando vas creciendo y definiendo tu identidad, y estás cómodo con ella, vayas participando más en grupos de musulmanes, pero no puedes aislarte del resto de amigos. No puede ser que una persona hable del resto de los catalanes como los otros, cuando ha nacido en Catalunya. Nos debe preocupar. No puede ser que considere estas esferas como separadas.
¿Es difícil para un musulmán catalán construir identidades múltiples?
Es muy difícil. Todos los jóvenes musulmanes han tenido una crisis de identidad, y el que no la ha tenido, la tendrá. La gestión es difícil sobre todo porque cuando te preguntan 'de dónde eres', no sabes qué responder. Esto te genera muchísima inseguridad al responder este tipo de pregunta. Pero esto no te puede convertir en una persona que no respete la sociedad; quizás durante un tiempo te cuesta responder con seguridad y decir que eres catalán porque mucha gente no lo acepta viniendo de ti, pero por eso estamos haciendo muchos proyectos donde acompañamos a los jóvenes a construir su identidad. Hablando con gente mayor, de 25 o 26 años, que ya tienen la identidad construida, por ejemplo.
¿Podemos hablar del concepto integración tras episodios como los de estos días?
Hay esferas de integración. La integración debe ser de convivencia, de sentir la cultura como propia, de sentirse parte. Esto no quiere decir que durante un tiempo no te hayas sentido parte. Pero luego si una persona viene a manipular y te dice que te alejes de la gente porque son infieles, tal vez empiezas a desconectar. Aunque durante un tiempo hayas participado en las fiestas mayores del pueblo o lo que sea.
Si una persona viene y te radicaliza, es posible que una persona pase por una época de conciliación de identidad y luego se aleje, porque es un adolescente que cambia muy rápido de opinión. Es muy fácil hacer este cambio. Hacer que una persona mate es muy fuerte, pero alterar la identidad de una persona es más fácil. Cuesta mucho saber cómo desde el cambio de identidad se llega a matar a gente, este proceso es el que no entendemos.
Un informe de Es Racismo afirma que la islamofobia es uno de los principales delitos de odio en España y que durante 2016 se produjeron 573 agresiones de carácter islamófobo, un aumento del 106% respecto al año 2015.
En el último año ha habido una tendencia de aumento de la islamofobia. Los musulmanes estamos muy concienciados y no toleramos cosas que nuestros padres sí que toleraban. Nosotros somos catalanes nacidos aquí, no inmigrantes que venimos a trabajar. Hemos crecido y vivimos aquí. Hay mucha más denuncia y esto hace que suban los números por un tema de concienciación para que no quede en el silencio. 
Pero la islamofobia crece también porque ya no se condena. Es muy normal ahora que algunos líderes políticos mundiales sean islamófobos en lugares como Europa y Estados Unidos. Cuando el discurso islamófobo no se penaliza, todo el mundo que lo tenía dentro lo saca porque deja de estar mal visto.
¿Ha visto un aumento de discursos de odio hacia la comunidad musulmana por parte de gente no musulmana, como los ataques a las mezquitas de los últimos días?
Es el miedo de la gente que percibe el musulmán como el otroEn la mezquita de Granada, por ejemplo, la gran mayoría son españoles conversos, por tanto no tiene ningún tipo de sentido decirles que se vayan a su país cuando son personas que han nacido aquí, y sus padres, y abuelos. Es siempre la división de vernos a los musulmanes a un lado y a los occidentales en el otro. La única diferencia que hay es la creencia, la religión, pero no hay ninguna diferencia de identidad o diferencias culturales graves, sobre todo entre los que hemos nacido aquí. Falta mucho conocimiento en este sentido.