martes, 18 de marzo de 2014

Non ó Maltrato do Territorio e da Paisaxe (Feismo)

Se non queres a muralla romana de Lugo así:Toma conciencia das desfeitas que levamos tempo facendo no noso país, a depredación do territorio, sen respecto o noso Patrimonio, nin ó traballo no que os nosos devanceiros deixaron co seu suor e saúde.

Algúns exemplos:O exemplo de Hong Kong (para os que non vos creedes o anterior):
O Maltrato do Territorio e Paisaxe, pola súa depredación da man dos humanos, máis coñecido como FEÍSMO, consiste no abuso do noso territorio herdado, o mal gusto na construción de edificacións, en síntese, a hipoteca da nosa paisaxe pola acción humana, que responde a intereses particulares ou por ignorancia.

Se hai algo que distingue a un pobo, alén da lingua é o territorio. Unha nación exerce a súa identidade a través dun espazo xeográfico, da súa territorialidade, na que reflicte a vida do seu pobo, o desenvolvemento, a súa transformación, mesmo a súa decadencia. En resumo, a memoria histórica. Este territorio atesoura, no seu devir histórico, un patrimonio, un acervo construído que é a base da nosa identidade.

O territorio galego é rico e complexo cunha grande riqueza medioambiental e cun patrimonio natural e edificado de altísimo valor, pero con unha alta fraxilidade ambiental.

Durante séculos, o pobo galego foi modelando o territorio para satisfacer as súas necesidades vitais, tomando del os propios materiais (a pedra, a madeira, a terra) e con eles chegar a construír o que hoxe coñecemos como Arquitectura Tradicional, así como os elementos da paisaxe que lle arrodeaba (as pontes, os valados, os socalcos, etc..). Todo construído cos materiais da propia paisaxe, a escala humana, e sen apenas destrución.Entrado o século pasado, e coa aparición de materiais creados de xeito industrializado (ladrillo, cemento, aluminio), e a aparición das máquinas, que foron un gran avance por poder transformar o terreo con máis forza material pero con menos esforzo humano, comezaron outra depredación do territorio, sen control, proliferando as canteiras, os movementos de terra, a construción rápida en altura, etc.. É certo que acadamos melloras para a sociedade, pero unicamente pensando no día a día, sen nos preocupar polo futuro, nin sequera no noso territorio, base da nosa vida e da nosa memoria histórica. 

- Dun tempo a esta parte, xa que logo, asistimos a un deterioro progresivo da nosa contorna, intervindo no territorio sen nos preocupar pola repercusión dos nosos actos sobre el, con actuacións caóticas e desprezables.

- Definiuse o Feísmo como “o conxunto de construcións ou obras humanas que degradan dalgún modo o seu ámbito", se ben non existe aínda un acordo xeneralizado acerca de como aplicar o vocábulo neste contexto, por ser de recente extensión e impreciso como concepto, aínda que o seu uso se estendeu entre certo grupo de expertos en urbanismo e arquitectura.

Por iso defende o noso e dí NON ó MALTRATO URBANÍSTICO, coñecido como Feísmo!

Aínda podemos! 
Esta nas túas mans!!

Moitas Grazas polo teu apoio. 

Ningún comentario:

Publicar un comentario