martes, 15 de agosto de 2017

AREAS SANITARIAS... Para que mandedes alegacions á Modificación da lei Galega de Saúde do 2008

Para se queredes mandedes alegacions á Modificación da lei Galega de Saúde do 2008: Mándase modelo


Impreso para realizar as suxestións que consideredes ó anteproxecto de Lei de Modificación da Lei de Saúde de Galicia do ano 2008. 

Poñemos un modelo de suxestión:

 "Solicito QUE SE RETIRE o Anteproxecto de Lei que modifica a lei de Saúde de Galicia do ano 2008.

Os motivos son: que limita, ata facer desaparecer, ós órganos de participación cidadán, pilar do Sistema Sanitario Público Galego. Privatiza a educación e a investigación. Favorece a administración do sistema dende as xerencias e dende @s xef@s de servizo. Polo seu Hospitalcentrismo e abandono da Atención Primaria, ca consecuente desertización do Rural Galego.

    En fín, que se retire e que se poña en marcha a lei de Saúde de Galicia do 2008, que no que respecta ós órganos de participación, está sin aplicar, incumprindo o PP unha lei de obrigado cumprimento".

COPIAR E PEGAR NO ENLACE ANTERIOR

Outro modelo:

 Este anteproxecto é un atentado á sanidade pública. Non se poden eliminar áreas sanitarias, afastando os centros de toma de decisión da poboación. Se o goberno do Partido Popular e a Consellaría de Sanidade pensan que é preciso un novo mapa sanitario, deben abrir a posibilidade de crear un grupo de traballo para debater sosegadamente este tema, baseándose na evidencia, e na procura dunha mellora  da calidade e da asistencia sanitaria, e non só crear superestruturas con super Xerentas/es.
A Consellaría de Sanidade debería utilizar este anteproxecto para vincular as xerencias coas áreas sanitarias, e crear as Áreas de Barbanza, Verín e Cee, para xestionar os centros hospitalarios de forma integrada coa súa primaria. E non para eliminar as actuais áreas sanitarias.
O desmantelamento destas áreas sanitarias é contrario aos principios recollidos na Lei Xeral de Sanidade, que recolle que se crearán as áreas de saúde tendo en conta os factores xeográficos, socioeconómicos, demográficos, laborais epidemiolóxicos, culturais, climatolóxicos e de dotación de vías e medios de comunicación.
Polos motivos expostos, pido a retirada deste anteproxecto.
COPIAR E PEGAR NO ENLACE ANTERIOR

   Indicamos os links onde podedes mirar a Lei, o Anteproxecto de Lei e o portal da transparencia da Xunta, onde se fan as reclamacións. Despois da xuntanza de onte da Plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia, temos ata ó 17 de Agosto, para presentar as alegacións que consideremos. Como o que queremos é que se retire o anteproxecto, ise será o obxetivo.....e tamén queremos, que se desenrole a Lei do ano 2008, que ano a ano o PP non quere cumprir. 

Plataforma en defensa da sanidade pública da área do Barco

Ningún comentario:

Publicar un comentario