venres, 15 de xuño de 2012

Lois Pereiro 'Rumor que se divulga en secreto'


Cartografía

Cal morto xa
ou vencido
falo sen min
e durmo
no desastre

Debera ser posible
facer mapas do odio
e os húmidos monólogos
das cisternas
de noite
descifrar

O corredor de fondo perde o alento
The time is out of joint. O cursed spite
That I ever was born to set it right!
W. Shakespeare, Hamlet The time is out of joint. O cursed spite
That I ever was born to set it right!
W. Shakespeare, Hamlet

Fuxindo dunha vida inzada de renuncias
da súa liturxia obesa e oleosa,
mediocre nos seus comunais fracasos,
bágoas de xelo, indignación contida

non deu chegado a tempo de exercer
a súa rebelión,
nin de levar a cabo
a súa vinganza definitiva
contra un mundo inxusto, homicida, e cruel,
pola inutilidade da súa propia vida

solitario, enfermo e fatigado,
a morte anticipouse e chegou antes.
outono 95

Revisando os danos

Le vent se lève. Il faut tenter de vivre...
Paul Valéry

A man dereita á dereita do corpo,
a man esquerda á esquerda.
En plenas facultades,
teño a cabeza no centro do mundo
e voulle cambiando os argumentos
ós meus soños escasos e prudentes.
nadal 94

Ningún comentario:

Publicar un comentario