venres, 16 de novembro de 2018

A represión ao profesorado galego: As "derradeiras leccións" dos 100 mestres asasinados

Escola de nenas en Valga (1930)


Escola de nenas en Valga (1930)

Marcos Pérez Pena
http://praza.gal/

Dende o comezo do mes de outubro exponse na Cidade da Cultura A derradeira leición do mestre, o cadro co que Castelao simbolizou a represión exercida polo Franquismo e, nomeadamente, a que sufriu o profesorado, un dos colectivos máis golpeados polos sublevados. A propia mostra lembra esta represión, que acabou coa vida de 100 mestres e mestras en Galicia, e que tamén supuxo a depuración (inhabilitacións, traslados, sancións...) para varios centos. A revista Sarmiento vén de publicar un número monográfico dedicada a analizar esta represión, que inclúe varios traballos que afondan no sucedido en cada unha das provincias galega e que poñen cifras e nomes a esta persecución. 
A revista, editada de forma conxunta polas tres universidades galegas, inicia ademais unha nova etapa, na que pasará a subtitularse Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación coa entrada de expertos e expertas lusas no comité asesor e publicación de traballos de Portugal e doutros países da Lusofonía. A publicación inclúe a relación completa dos 100 mestres e mestras asasinados polos franquistas tralo golpe de Estado de xullo de 1936, cos seus nomes, idades e os lugares nos que exercían a súa profesión e foron executados e executadas, unha información tirada na súa maioría das investigacións do grupo Nomes e Voces.
Xosé Manuel Cid destaca a importancia de "poñerlle nomes e voces a toda esta xente, silenciada durante tanto tempo, de destacar as derradeiras leccións de todos eles e de todas elas"
"Buscouse especialmente castigar os mestres, porque eran os que creaban conciencia",destaca Xosé Manuel Cid, vicedecano da Facultade de Ciencias da Educación de Ourense (Uvigo) e autor da análise da represión na provincia ourensá. Cid detalla que "a represión sufrida polo maxisterio en 1936 foi un proceso meditado e organizado para derrubar todo o que lembrase á escola republicana, tanto o seu soporte ideolóxico, como as innovacións metodolóxicas experimentadas nese curto período de renovación e democratización". E engade que Ourense "foi unha das prazas fortes na consolidación da escola republicana", destacando especialmente o labor de ATEO (Asociación de Trabajadores de la Enseñanza de Orense), unha "poderosa asociación con conciencia de clase e unha revista vangardista".
Xosé Manuel Cid destaca a importancia de "poñerlle nomes e voces a toda esta xente, silenciada durante tanto tempo, de destacar as derradeiras leccións de todos eles e de todas elas". "Aínda agora atopamos fillos e netos que descoñecían a actividade e a represión sufrida polos seus pais ou avós", di. E subliña a importancia da cuestión de xénero nestas investigacións e da necesidade de estudar "moitas mulleres dobremente silenciadas, que non aparecen nas estatísticas e cuxa represións moitas veces non son coñecidas".
Ademais dos asasinados, un terzo dos mestres e mestras foron inhabilitados, trasladados ou sancionados
"A resposta dos golpistas pódese cualificar de cruel e desproporcionada", di Xosé Manuel Cid, unha represión que acabou coa vida de 15 mestres na provincia e que incluíu outro tipo de castigos para aproximadamente un terzo (529) dos máis de 1700 mestres da provincia. Na Coruña, Lugo e Pontevedra os cálculos realizados polos restantes investigadores e investigadoras que participan neste número de Sarmiento sitúan a represión en cifras semellantes. Entre os asasinados e asasinadas, 39 persoas pertencían á provincia da Coruña, 30 a Pontevedra, 16 a Ourense e 15 a Lugo. A idade media para o conxunto de Galicia era de algo máis de 35 anos.
Xosé Manuel Cid, vicedecano da Facultade de Ciencias da Educación de Ourense, ante 'A derradeira lección do mestre'

Xosé Manuel Cid, vicedecano da Facultade de Ciencias da Educación de Ourense, ante 'A derradeira lección do mestre'


Entre os asasinados e asasinadas, 39 persoas pertencían á provinca da Coruña, 30 a Pontevedra, 16 a Ourense e 15 a Lugo. A idade media para o conxunto de Galicia era de algo máis de 35 anos

En Lugo, entre 1936 e 1942 María Jesús Souto detectou un total de 1835 resolucións depuradoras, cun total de 477 sancionados (con separación, suspensión e/ou traslado de escola), como recollen Antón Costa e Uxía Bolaño. Na Coruña nese mesmo período Narciso de Gabriel contabiliza máis de 850 sancións para mestres e mestras, ao redor dun 30% do total, cunha incidencia máis elevada en case todos os concellos costeiros, especialmente de Ribeira e Laxe e de Ferrol a Mañón. En Pontevedra, Anxo Serafín Porto e Raquel Vázquez Ramil recollen 100 mestres separados do servizo, 33 traslados fóra de Galicia, 195 traslados dentro de Galicia, 179 inhabilitacións ou 176 suspendidos e suspendidas temporalmente de emprego (en períodos de ata dous anos).

"Un profesorado novo, comprometido coa educación"

"A República foi algo así como a luz contra as tebras. E por iso, ergueuse esa gran violencia contra o profesorado", escribe Antón Costa
Cid salienta os avances que nos anos da República se producira no mundo do ensino, coa apertura de milleiros de escolas, nomeadamente na zona rural (en Galicia creáronse só no primeiro bienio 1931-33 1.228 escolas, das 9.620 creadas en todo o Estado), a chegada de mestres e mestras novas e tamén doa dignificación da profesión á que se lle incrementaron notablemente os seus salarios. "Os mestres responderon con mentalidade de auténticos funcionarios públicos, ao servizo da cidadanía. A Revolución Francesa de 1789 aquí chegounos tarde. Non foi unha revolución violenta, senón que foi unha revolución pacífica, unha revolución nas conciencias", explica. E cita a Antón Costa para significar a reacción do franquismo contra os docentes: "A República foi algo así como a luz contra as tebras. E por iso, ergueuse esa gran violencia contra o profesorado, cara a dispoñer, por outra parte, dun profesorado, no peor dos casos dócil, cando non activamente implicado nos valores do Novo Estado".
En Galicia creáronse 1.228 escolas só no primeiro bienio 1931-33, das 9.620 creadas en todo o Estado
Neste senso, o traballo que encabeza a revista é unha análise xeral da represión franquista contra o profesorado realizada por M.ª del Carmen Agulló Díaz, que sinala que "a ditadura franquista, desexando deslexitimar as políticas educativas republicanas, converteu o maxisterio primario en obxectivo prioritario da súa acción represiva, para o que articulou unha tupida rede de mecanismos destinados a purgalo e esixir responsabilidades. A depuración, co seu duplo carácter punitivo e preventivo, tivo o seu inicio de xeito inmediato ao golpe militar e durou ata a finalización da ditadura".
A partir do 18 de xullo de 1936 iniciáronse diferentes procesos represivos. Algúns, directos, pasaban polo asasinato e a eliminación física dos mestres e mestras. Outros, de tipo administrativo, incluían a súa depuración, promulgándose ordes emanadas de organismos diversos, buscando destituír os docentes considerados de esquerdas. Algunha destas ordes alertaban de que estes docentes eran culpables dun“ideario perturbador de las conciencias infantiles, así en el aspecto patriótico como moral" e chamaban a perseguir "toda manifestación de debilidad u orientación opuesta a la sana y patriótica actitud del Ejército y pueblo español, que siente a España grande y única, desligada de conceptos antiespañolistas que sólo conducen a la barbarie”.
A Ditadura "converteu o maxisterio primario en obxectivo prioritario da súa acción represiva, para o que articulou unha tupida rede de mecanismos destinados a purgalo e esixir responsabilidades"
Finalizando o primeiro ano de guerra, José M.ª Pemán,presidente da Comisión de Cultura e Ensino, dirixiuse aos vogais das diferentes comisións depuradoras para definir a depuración como “sacra misión” e lembrando que debían ser separados do servizo aqueles mestres que “han contribuido a sostener y propagar a los Partidos, ideario o instituciones del llamado ‘Frente Popular’”, aos que denominaba “los hijos espirituales de catedráticos y profesores que, a través de instituciones como la llamada ‘Libre de Enseñanza’, forjaron generaciones incrédulas y anárquicas”.

¿Por qué mienten sobre el diésel?

El pasado 11 de julio la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pronunció su frase más célebre diciendo que los diésel «tienen los días contados», desatando una tormenta sobre la viabilidad de estos motores. ¿Tenía razón la ministra cuando culpabilizaba a los diésel de la contaminación medioambiental de nuestras ciudades?
JUAN ARES
https://www.lavozdegalicia.es/
Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que relativizar el efecto de los gases de los automóviles en el medio ambiente. La Agencia Internacional de la Energía publicó que en el 2013 el transporte por carretera solo fue el responsable del 14 % de las emisiones de CO2 en todo el mundo, por detrás de las industrias manufactureras y construcción (17 %), de otros tipos de transporte (18 %) y, muy especialmente, de la generación de electricidad y calor (34 %). En España, el transporte por carretera solo es responsable de un 20,5 % del total de emisiones contaminantes producidas, muy por detrás del 52,8 % producido por los sectores industrial, residencial o comercial.
Con estos datos está claro que la lucha por reducir las emisiones de CO2 se debe centrar en otros sectores más allá del automóvil.
Pero lo que llama la atención es que la diana del ministerio se haya puesto en el diésel, cuando en la actualidad todos los coches nuevos que salen a la calle con estos motores emiten menos CO2 que sus versiones de gasolina. La norma Euro6, que deben cumplir, les ha obligado en los últimos años a rebajar emisiones y ahora mismo son más eficaces que los de gasolina en este aspecto, tal y como reflejamos en el cuadro de este reportaje, donde comparamos las emisiones de los modelos diésel y gasolina más vendidos. En emisiones de CO2 lo más conveniente para reducir emisiones es el empleo de motores de combustión diésel.
Observa este gráfico en el que comparamos las emisiones de varios modelos diésel y su equivalente en gasolina.
El exceso de CO2, que es el dióxido de carbono, en la atmósfera provoca el efecto invernadero y con ello acelera el calentamiento global. En los últimos meses, los niveles de CO2 han subido alarmantemente en España y a la ministra de Transición ecológica no se le ocurre más solución que demonizar el motor diésel, que emite menos CO2, favoreciendo al de gasolina, más contaminante.
Desde la patronal del automóvil en España se le ha advertido a la ministra que el único problema de los diésel es el numeroso parque antiguo de estos motores, vehículos con más de diez años de antigüedad cuyas emisiones son realmente altas al no estar sometidos a la normativa Euro6 que entró en vigor en el 2014.

La ministra para la Transición Ecológica sentencia: «El diésel tiene los días contados»
Una vez demostrada la menor agresividad de los diésel modernos frente a los gasolina en cuestión de CO2, solo quedaría como pretexto para la ministra en sus tesis los otros gases que emiten los automóviles, que son los NOx (óxidos de nitrógeno y partículas sólidas), que está demostrado que tienen efectos nocivos sobre la salud de las personas, principalmente de tipo respiratorio.
Sin embargo también sobre este aspecto desde Anfac, su presidente, José Vicente de los Mozos, señala que «los vehículos diésel tienen prácticamente las mismas emisiones de NOx que uno de gasolina y ya se están aplicando los ensayos en condiciones reales de circulación. Los avances en esta tecnología se han logrado, en gran parte, gracias a la inversión de 10.000 millones de euros por parte de las compañías de automoción en España en los últimos cuatro años para adecuar sus líneas de producción a fin de integrar cuanto antes las exigencias normativas medioambientales y todas las mejoras tecnológicas».
Los modernos motores diésel equipados con filtros de partículas y catalizadores en sus escapes y en muchos casos con aditivos que se añaden a los mismos han logrado reducir drásticamente las emisiones de NOx y de partículas, casi hasta dejarlas al mismo nivel que los de gasolina.
Lo cierto es que la demonización del diésel ha provocado que los compradores de automóviles cambien sus hábitos de compra y elijan motores de gasolina para sus nuevos vehículos, los cuales como primer efecto subirán sus niveles de CO2, al mismo tiempo que sus consumos, siempre más altos que los diésel, y perjudicarán sus bolsillos.
La injustificable cruzada contra los diésel puede perjudicar igualmente a las fábricas españolas, que son productoras en un 80 % de vehículos dotados de este tipo de motores. Incluso, en casos como la factoría viguesa de PSA, donde su mayor producción se centra en las furgonetas, estos valores son más altos. Miles de puestos de trabajo de una industria fundamental para nuestro país se pueden ver perjudicados por decisiones poco responsables.
HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS
Muchos apuntan que los coches híbridos y eléctricos pueden ser la solución, el recambio para los denostados diésel. Pero es tan injusto demonizar los motores diésel como entronizar los híbridos y eléctricos. Los coches híbridos, fuera de entornos urbanos a escasa velocidad, trabajan prácticamente igual que los motores de gasolina convencionales. Nos referimos a consumos y por tanto emisiones. Tienen también el problema de unas cajas de cambio automáticas poco eficaces que no ayudan precisamente en sus consumos. Los datos de consumo que algunos fabricantes de híbridos exhibían hasta ahora serán difícilmente igualables con la nueva norma de medición WLTP. Ahí se descubrirá realmente la verdad de los híbridos, al menos de los que conocemos hasta ahora, en condiciones reales.

¿Gasolina o diésel? La alternativa real ya son los híbridos
Por su parte los eléctricos, pese a su escasa autonomía, pueden presumir de emisiones cero, es cierto, en su consumo diario. Pero solo hay que conocer la red energética primaria española, para descubrir que la recarga de las baterías de un automóvil eléctrico depende en gran medida de centrales eléctricas que generan su energía de materiales fósiles como el carbón. Al final es darle la vuelta para acabar en lo mismo. Y encima, cada batería de coche eléctrico son cuatrocientos kilos de litio, que habrá que reciclar cuando acabe su vida útil y eso es muy sucio, por no decir que si se cumplen las previsiones de crecimiento de los eléctricos no habrá litio suficiente para fabricarlos.
¿Estamos preparados para abandonar el diésel o será un error, otro más, en política medioambiental? Parece que alguien no cuenta la verdad.

¿Compensa comprar hoy un diésel? 

IAGO GARCÍA

¿Es una locura comprar un diésel hoy?

El Gobierno prepara una medida que castigará al gasoil a partir del próximo año con 10 céntimos de subida por litro. ¿Demasiado para el combustible más usado en industria y transporte?
No hace mucho, cuando alguien entraba en un concesionario para hacerse con un coche nuevo, lo primero que le preguntaba el comercial era cuántos kilómetros iba a hacer el año. Una regla popular establecía que por encima de los 20.000 al año compensaba la motorización diésel. Pese a los híbridos y eléctricos, cuya cuota en el mercado aumenta pero aún es testimonial, ningún motor ofrece a día de hoy mejor relación entre precio, consumo y autonomía. «Un diésel actual contamina igual o menos que un gasolina», señala Juan Torrón, periodista especializado en automoción. La Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sin embargo, prevé un castigo que no distingue entre motores diésel antiguos y más contaminantes o actuales y limpios como un gasolina. El Gobierno subirá 10 céntimos el gasoil en general.

martes, 13 de novembro de 2018

Mabel Lozano: "Ocho millones de españoles se han ido de putas"

"Mucha gente de traje y corbata vive del coño de una mujer", sostiene la directora del documental 'El Proxeneta', que se presenta este jueves en el cine Verdi de Barcelona

"Los chicos jóvenes se educan viendo porno duro y creen que la prostitucion es ocio", advierte la exmodelo y actriz

Luis Rendueles
https://www.elperiodico.com/

Mabel Lozano, directora del documental El Proxeneta. Paso corto, mala leche. 
Mabel Lozano, directora del documental El Proxeneta. Paso corto, mala leche. / JOSÉ LUIS ROCA
"Todas las mujeres valen para putas. Hasta las feas". Lo dice el que fuera chulo, chulo de putas, y dueño de burdeles durante más de veinte años, un tipo conocido como El Musico que protagoniza el último documental dirigido por Mabel Lozano. La que fuera modelo y actriz con Berlanga y Fernán-Gómez, conductora de varias Nocheviejas en TVE, presenta la película en Barcelona (Cines Verdi, 19.00 horas. Entrada libre) armada con dos verdades como dos puñales: "ocho millones de hombres españoles se han ido de putas" y "mucha gente, no solo los proxenetas, vive en España del coño de una mujer".

"El proxeneta. Paso corto, mala leche" es el primer retrato de un chulo español. Un tipo nacido en Barcelona y crecido en "el ambiente" durante los últimos treinta años. El ambiente son los burdeles, los puticlubs, los macrolocales. El Músico le cuenta a Lozano y a la cámara la transición desde aquellos pequeños lugares con putas españolas, que llegaban a los clubs forzadas por sus macarras, al inmenso negocio internacional que supone la trata de mujeres. "Trajimos 1.117 colombianas, 311 brasileñas, 19 venezolanas..." Habla de ellas casi al peso, como de cabezas de ganado. Asume que fue "un hijo de puta" y admite que no solía usar la violencia física contra "sus" mujeres solo porque "dañaba el producto".

Del orfanato al burdel

Mabel Lozano le deja hablar mientras recorren el orfanato catalán donde se crió y algunos de los escenarios de su vida. Los años como tratante de mujeres. Tuvo diez u once grandes burdeles por España, con 100 o 200 mujeres explotadas dentro de cada uno. "Una mala noche una mujer podía hacer 500 euros. Si había cien mujeres en el local, ganábamos 50.000 euros en una noche. Todo, dinero negro".

  
El Músico fue uno de los pocos proxenetas detenidos y condenados en España. Pasó por la cárcel ("allí estamos bien vistos") y se enamoró de una de las mujeres de sus clubs. Se retiró. Lozano tiene claro que "aunque sean macarras y garrulos, los proxenetas son personas carismáticas, tienen una gran capacidad de seducción. Hacen muy bien su trabajo".

En Bellvei, en Tarragona, el burdel estaba tan integrado en el pueblo que patrocinó el equipo de fútbol infantil

Lozano eligió hacer cine social y en 2005 su vida cambió cuando conoció a Irina, una joven rusa que fue prostituida, esclavizada y vendida por 3.000 euros en España. "Yo pensaba que todo esto era como un secreto, que muy poca gente conocía la trata de mujeres que había en España". España, donde hasta 2010 la trata de mujeres no fue considerada delito. Un país con unos 1.600 burdeles censados por la policía, un negocio de unos 5 millones de euros al día y en el que malviven unas 400.000 mujeres. Una industria de consumo de carne a la que acuden, según Lozano, "unos ocho millones de hombres españoles que han ido de putas alguna vez. El 39 por ciento de los hombres van o han ido a putas", subraya.


Irse de putas es tan normal que la película incluye el caso de uno de los locales en los que tuvo parte El Músico, el Club Estal, en la localidad de Bellvei (Tarragona). El burdel estaba tan integrado que llegó a anunciarse en los chándals y sudaderas del equipo de fútbol de los niños del pueblo. El alcalde, entonces de Convergència i Unió, defendió al club (de putas) y al de fútbol.
El tabú de los clientes
Los clientes son otro tabú en el asunto de la prostitución. Con un dato alarmante, cada vez son más jóvenes. "Los chicos creen que es divertida, que es algo de ocio. Se van de putas como hacen botellón". Lozano advierte que "antes el porno solo se veía en Canal Plus y con barritas codificadas. Ahora, el porno se ha democratizado y un chaval con 11 años ya está viendo porno duro, con violencia, sumisión, machismo... Se van educando en sexualidad a través del porno. Acaban bebiendo de las mismas aguas que la trata de mujeres". La película narra como los jefes de los negocios sexuales han ido captando a clientes más jóvenes haciendo fiestas para ellos con disc jockeys y sorteos de "un polvo gratis".

"Antes el porno solo se veía en Canal Plus y con barritas codificadas. Ahora se ha democratizado y un chaval de 11 años ya está viendo porno duro"

Mabel Lozano
Directora del autor de la cita
Quizá por eso, otro de sus documentales: "Chicas nuevas, 24 horas", donde da voz a las víctimas, se proyecta en algunos institutos desde hace tres años. "Los chavales alucinan cuando la ven y escuchan a las víctimas, esas mujeres esclavizadas aquí, al lado de sus casas. Nadie les habla de eso. Lo primero que te preguntan es: si detrás de las prostitutas hay esclavitud, ¿por qué no se cierran esos locales?"

Lozano da algunas respuestas en su documental, en el que habla de "parásitos de la prostitución". Y no se refiere, o no solo, a los proxenetas. El Músico habla de notarios, taxistas, concejales, periódicos, emisoras de radio, alcaldes... "Dice que ellos vivieron del coño de una mujer, pero muchos hombres con carreras, con familias, cultos, finos, de traje y corbata también viven del coño de una mujer", denuncia Lozano. "Hay un entramado económico enorme detrás de la prostitución. Es el segundo negocio ilícito que más pasta genera en el mundo". En España, cuando se decidió en 2014 incluirla en la riqueza nacional medida por el Instituto Nacional de Estadística se descubrió que la prostitución representa el 3 por ciento del PIB, el doble que la investigación y el desarrollo.

"A los hombres os cuesta salir de la manada"
Mabel Lozano es feminista y abolicionista. Defiende perseguir al proxeneta, al chulo. Y defiende el modelo "nórdico". "Hay que luchar contra la mafia y los verdugos mediante leyes y policias. Y luego luchar contra la demanda, hacer que baje mediante la educación". Rechaza viejos argumentos en favor de mantener los burdeles y la explotación: si se cierran los burdeles aumentaría la violencia sexual, si los de La Manada hubiesen vuelto a ir de putas no habrían violado... Lozano responde: "fíjate lo que dice eso de vosotros, los hombres. Que saldríais a matar si no hubiera mujeres esclavizadas... Yo no lo veo así, yo adoro a los hombres: tuve un padre, tengo un marido, tengo un hijo...

Mabel Lozano, fotografiada para una entrevista con este diario, en Madrid. / JOSÉ LUIS ROCA
Lozano sí hace un reproche a los varones españoles. "Los que van a putas son una minoría, importante pero minoría. El resto, no levantais la voz, no lo denunciais. No señaláis, no sois agentes activos. Cuando a un hombre le ofrecen irse de putas, pone excusas, casi se disculpa ante los otros... A los hombres os cuesta saliros de la manada".

"El sistema sigue girando y pide carne fresca, nueva, cada día. Para mantenerlo, no sacrificamos a nuestras hijas, lo que hacemos es sacrificar a las hijas de los más pobres del mundo", explica Lozano. El rostro de la prostitución en España es el de una mujer inmigrante, guapa, cada vez más joven, algunas apenas recién salidas de la adolescencia. Y su vida como esclavas tiene fecha de caducidad. "Duran tres años", explica 'El Músico' en el documental. El primero dan mucho dinero, durante el segundo ya están hastiadas y el tercero, exprimidas, engañadas, enganchadas al alcohol o la droga, con deudas infladas, acaban en otros locales de tercera o en la calle. "Richard Gere existe; Pretty Woman, no", concluye Lozano.

40 vacas pastando sobre el mar

David Bollero
https://www.publico.es/

Una ciudad únicamente tiene abastecimiento de comida fresca para dos días. Esta fue una de las crudas realidades a las que se tuvo que enfrentar Manhattan en 2012, cuando el huracán Sandy lo inundó todo y Nueva York cobró conciencia de la dependencia que tenía del transporte para su abastecimiento.
Este es uno de los puntos de partida de un ambicioso proyecto en el que se ha embarcado la empresa holandesa Beladon, que se encuentra en la recta final de la construcción de una granja flotante en el mar. El proyecto ha sido presentado en el marco de la XII edición de EmpoderaLIVE, la cita organizada por la Fundación Cibervoluntarios que durante dos días ha reunido en Málaga a más de 200 personalidades internacionales con objeto de analizar los retos y oportunidades a partir de la Agenda 2030, yendo para ello de la mano tecnología y sociedad civil.
40 vacas capaces de producir 800 litros de leche al día. Ese es el objetivo inicial. Peter Van Wingerden, presidente ejecutivo de la compañía, tiene claro que el futuro pasa por ser capaces de producir alimentos sanos cerca de los puntos de demanda, reduciendo las necesidades de transporte y logísticas y, con ello, los costes y la huella de carbono que se desprende de ello. Así es como nació el proyecto de la granja flotante, cuyo coste ronda los 2,5 millones de euros, levantada en un antiguo puerto de Rotterdam.
Esta infraestructura flotante consta de tres niveles transparentes, cuya base es una caja flotante de hormigón de 30×40 metros, con 1.000 m²  de prado y establos, una bodega para la producción de leche y procesamiento de residuos, una tienda y un centro de visitantes, a los que se brinda la oportunidad de ver a las vacas, la planta de procesado de productos lácteos o, incluso, desarrollar proyectos de investigación en áreas como la producción de alimentos, el procesamiento de residuos, la reducción y generación de energía y la producción de agua potable y el reciclaje. Tiene, pues, un importante componente educativo.
La máxima de esta granja es que sea autosuficiente y los más sostenible posible. En este sentido, Van Wingerden explica que los productos lácteos frescos se producen diariamente con un sistema de producción circular, de manera que los ciclos de nutrientes, energía y agua se cierran lo más posible para restaurar los minerales y otros nutrientes. Además de aprovechar el agua de las precipitaciones, adosada a ella, la granja cuenta con un pequeño parque fotovoltaico flotante con el que genera energía limpia.
En cuanto a las vacas, el directivo asegura que su bienestar es una prioridad, dándoles la oportunidad de pastar bien en la misma granja flotante -con pasto que produce la propia estructura- o en tierra firme. Los terneros se mantienen separados del resto durante las primeras seis semanas de vida para ser atendidos de manera individual y reducir al máximo el riesgo de contagio de alguna enfermedad del resto de animales adultos.
Ordeñadas por un robot, Beladon busca reducir el estrés en el establo de ordeño, según indican su responsable. En esta misma línea y como sucede con la agricultura donde la meta es utilizar la mínima cantidad de pesticidas, con los animales se busca reducir al máximo la utilización de medicamentos. Así, cuando una vaca enferma, el veterinario elabora un plan de tratamiento específico para ella.
La única pregunta para la que Wingerden no tiene respuesta es cómo reducir el coste de los productos frescos que se generen, pues admite que tendrán un coste más elevado que los que se pueden encontrar normalmente en los supermercados. Desde su punto de vista, “la gente está dispuesta a pagar un poco más por productos más honestos”, algo, sin embargo, que por mucho que deseen algunas personas no está al alcance de su bolsillo. Sólo en España, según los últimos datos publicados por Cáritas, existen 8,6 millonbes de personas en situación de exclusión social, esto es, un 40% más que hace una década. ¿Podrá comer sano únicamente la clase alta? Una pregunta a la que el CEO de Beladon espera tener respuesta pronto.