domingo, 29 de marzo de 2020

Os casos asintomáticos de coronavirus revolucionan os protocolos de uso de máscaras

Especialistas en Medicina Preventiva consultadas por Nós Diario apostan porque as profesionais sanitarias leven máscaras no contacto con todas as pacientes.

Máscara FFP.

ANA G. LISTE

Ninguén volverá preguntar o significado da palabra distopía nin o que é unha máscara FFP2 despois desta crise sanitaria provocada pola expansión dun novo coronavirus que provoca esta enfermidade que deron en denominar COVID-19; outra palabra que tampouco esquecerán as que viviron este estado de alarma. 
Estes días fálase de equipos de protección individual (EPI) como se foran unha sorte de escudos nunha batalla contra o descoñecido. Deixando a un lado a terminoloxía belicista, este coronavirus, procedente dunha familia de virus semellante á do VIH, está a revolucionar a eficiencia científica. En menos de seis meses xa se saben máis cousas deste coronavirus que do que se soubo en anos sobre o VIH, así o contan os epidemiólogos, tan desbordados estes días. 
Sabemos que este coronavirus se transmite a través das pinguiñas da saliva que emitimos ao falar e que son capaces de chegar ás mucosas das persoas que temos perto. De aí a recomendación de gardar dous metros de “distancia de seguridade” entre nós. Desta maneira tamén se contaxian a gripe e mais a meninxite
O coronavirus vai en “grupos goticulares de máis de cinco micras”, é dicir, que por moito que sexa minúsculo ten unha dimensión considerábel e ten pouco alcance: non chega máis alá de metro e medio, segundo sinalan as especialistas en Medicina Preventiva. Polo seu peso, xa que vai con moita saliva, estas gotículas caen ao chan e non fican no aire como sucede no caso da tuberculose e da varíola. 
O paradigma que manexan as expertas en Epidemioloxía até o momento defende que as profesionais sanitarias non deben empregar máscaras todo o día no traballo. Con todo, as epidemiólogas consultadas por Nós Diario recoñecen que os casos de persoas con COVID-19 pero sen síntomas están a cuestionar este paradigma porque a situación actual chama a protexerse de maneira preventiva con cada paciente que se atenda a menos de dous metros. 

Guía galega sobre as máscaras de protección

O grupo de traballo de protección respiratoria da Sociedade Galega de Medicina Preventiva (Sogamp) ten publicado unha guía para o Uso das máscaras cirúrxicas e das máscaras FFP nas precaucións de illamento nos centros sanitarios no que se dan instrucións claras sobre cando empregar cada modelo de máscara. 
As cirúrxicas, as máis sinxelas, pensadas para protexer ao paciente da profesional sanitaria, contan cunha barreira externa na que se quedan as gotas proxectadas. Deberían ser dun só uso, mais nestes días iso é imposíbel polo aumento da demanda e a escaseza de material
As FFP (Filtering Face Piece), de nivel un, dous ou tres, son as que levan un filtro maior e poden contar cunha válvula de exhalación que as fai máis cómodas. As FFP2 son idóneas para o coronavirus porque “reteñen o 97% das gotiñas menores de cinco micras”, segundo explica un especialista a Nós Diario. Este modelo funciona correctamente até que se humedece e se deteriora o material. 
Esta guía realizada por expertas galegas en 2015 viña actualizar os protocolos após o aprendido co brote da Severe Acute Respiratory Syndrome (a enfermidade coñecida como SARS), que comezou en Vietnam e se extendeu por varios países do sudeste asiático, Europa e América do norte, e provocou que os protocolos de uso de máscaras protectoras no eido sanitario foran sometidos a axustes. O mesmo que pode pasar agora. 
Trátase dun traballo asinado por Francisco L. Vázquez-Vizoso, que foi xefe de Medicina Preventiva no Hospital Montecelo en Pontevedra e actualmente é o responsábel deste servizo no hospital vigués de Fátima; Víctor del Campo, xefe do servizo de Medicina Preventiva do Complexo Hospitalar Universitario de Vigo (Chuvi); María Xesús García, facultativa do Servizo de Medicina Preventiva do Complexo Hospitalar de Pontevedra; e Luisa Abraia, profesional do servizo de Medicina Preventiva do Hospital de Monforte.
Nesta guía deféndese o emprego de máscaras cirúrxicas en todo procedemento que non xere aerosois, é dicir, en todo momento salvo nunha “intubación endotraqueal”, nunha “ventilación manual previa a unha intubación”, nunha “ventilación non invasora” e durante unha “traqueotomía”. É nestes casos nos que recomendan ás profesionais o uso de máscaras FFP2. Así mesmo, en “alertas epidemiolóxicas emerxentes” refiren o uso de protección FFP2 ou FFP3, se é posíbel. 

Estudos e prediccións na ciencia

Nada se pode afirmar con rotundidade nestes días porque non hai experiencia científica, así o defenden as profesionais consultadas por Nós Diario. O Ministerio de Sanidade recoñeceu que entre un 1% e un 2% das pacientes con coronavirus poden transmitilo nos últimos días do período de incubación, que ascende a 15 días. 
Pero unha cousa é a evidencia científica e outra as previsións do que pode pasar. Artigos publicados estes días en revistas científicas de relevancia internacional, baseados en modelos matemáticos, manifestan que até un 45% dos casos da COVID-19 pode deberse a transmisións de persoas que non demostraron síntomas. Pero non hai evidencia, aínda, de que isto vaia ser así. 
Neste momento, as especialistas en Medicina Preventiva consultadas por Nós Diario apostan por manter a distancia de seguridade, que as profesionais sanitarias reserven as máscaras FFP para procesos xeradores de aerosois e defenden que no resto de circunstancias serven as máscaras cirúrxicas. Ademais, engaden unha recomendación para o persoal sanitario: levar a máscara posta sempre que se acheguen a alguén. Sempre tendo en conta que as máscaras son un elemento que hai que tratar con coidado para que non se convirtan no foco da infección debido a un mal uso. 

sábado, 28 de marzo de 2020

Las pandemias sí saben de géneros

Aunque la Covid-19 parece matar más a los hombres, ellas están en primera línea en esta emergencia de salud global


Una mujer con una mascarilla camina por el distrito judío en el centro de Roma el 24 de marzo de 2020.Una mujer con una mascarilla camina por el distrito judío en el centro de Roma el 24 de marzo de 2020. VINCENZO PINTO AFP
EMANUELA ZUCCALÀ

Para evitar el contagio por el coronavirus (SARS-CoV-2), la doctora Adele Teodoro, ginecóloga con consulta privada en Milán, habría podido optar por interrumpir las visitas y encerrarse en casa, como la mayoría de sus conciudadanos. “No he tenido el valor de abandonar a mis pacientes embarazadas”, cuenta. “Hay que hacer revisiones todos los meses. Utilizo todas las medidas de protección necesarias para garantizar unos cuidados continuos”. Sin embargo, esta exposición profesional ha tenido un efecto colateral muy doloroso para su vida privada: la imposibilidad de ver a su padre, que se está muriendo y vive en un pueblo del sur de Italia. “Aunque ahora la ley prohíbe alejarse del municipio de residencia”, explica, “por un motivo tan grave habría podido abandonar Milán. Pero, como médico, ha prevalecido mi sentido de la responsabilidad: ¿cómo podría viajar a una ciudad tan afectada por el virus, sin correr el riesgo de llevarlo a mi familia y a mi pueblo natal?”.
Aunque la Covid-19 parece matar más a los hombres (el Instituto Superior de Sanidad italiano ha observado una mortalidad del 7,2% frente al 4,1% de las mujeres), ellas están en primera línea en esta pandemia. No solo porque, en conjunto, representan el 70% de los trabajadores del sector médico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un porcentaje que llega al 90% en la martirizada provincia de Hubei. Las mujeres son también las primeras responsables de los cuidados de los niños y los ancianos y, además, su debilidad económica (en Europa el índice de empleo femenino es del 65%, frente al 78% del masculino) se acentúa con la crisis financiera causada por la enfermedad. Y, sin embargo, hasta ahora ninguna autoridad política o sanitaria ha analizado desde una perspectiva de género los efectos y los escenarios del nuevo coronavirus.Otra doctora italiana, Federica Brena, contó en su muro de Facebook una confidencia desgarradora que ya ha sido compartida en la red social por más de 55.000 personas: “Al cabo de diez horas respirando en esa mascarilla, me he quitado la armadura de guerra. Sí, porque es como si estuviéramos en una guerra. Yo no he vivido nunca una, pero me la imagino así, una guerra contra un enemigo nuevo y desconocido”. Brena es oncóloga en Bérgamo, la ciudad del norte de Italia que está pagando el precio más trágico: solo la semana pasada murieron 300 personas, y toda la nación se conmovió al ver las imágenes del Ejército escoltando fuera de la ciudad los féretros de las víctimas que ya no caben en el cementerio local. “Los hospitales han quedado reducidos a lazaretos, la sanidad está al borde del colapso”, prosigue Brena. “¿Qué va a pasar con los demás enfermos?”.
La doctora Adele Teodoro.La doctora Adele Teodoro. ALICE PAVESI FIORI.
Lo ha puesto negro sobre blanco un grupo de expertos en salud pública en un artículo publicado en The Lancet, titulado Covid-19: el impacto de la epidemia según el género. “Reconocer hasta qué punto los focos de las enfermedades afectan de forma diferente a mujeres y hombres”, sostienen sus autores, “es un paso fundamental para comprender los efectos primarios y secundarios de una crisis sanitaria sobre diversos individuos y comunidades, y para crear políticas e intervenciones eficaces y equitativas”.
Es inevitable pensar que el origen de semejante desinterés por el género reside en el dominio masculino en la sanidad. Según el último informe de Global Health 50/50, un colectivo sin ánimo de lucro que promueve la igualdad de oportunidades en el campo de la sanidad, en el mundo más del 70% de los directores de organizaciones sanitarias son hombres. Los investigadores de The Lancet destacan también la escasa representación femenina en las instituciones donde se deciden las estrategias contra la Covid-19 (empezando por la OMS, pero también el equipo especial de la Casa Blanca). Y lanzan una llamada: “Pedimos a los Gobiernos y a las instituciones sanitarias mundiales que tengan en cuenta los efectos de la epidemia de Covid-19 sobre el sexo y sobre el género, tanto directas como indirectas, e incorporen la voz de las mujeres que luchan en primera línea”.
Nos lo enseñan las epidemias del pasado reciente: un enfoque que deje de lado el género, unido a la casi nula presencia de mujeres en las salas del poder, provoca que en semejantes situaciones de emergencia sean más evidentes las desigualdades entre hombres y mujeres, penalizando a estas últimas. Por ejemplo, durante el ébola en África occidental, entre 2014 y 2016, las mujeres estaban mucho más expuestas al contagio por su papel predominante de cuidadoras en la familia y de operadoras sanitarias.
La mayor parte de las mujeres trabaja en la economía informal, donde es probable que el seguro sanitario sea inexistente o inadecuado
PHUMZILE MLAMBO-NGCUKAI (ONU MUJERES)
Además, en aquella época, Sierra Leona derivó a la atención de la crisis del ébola los recursos que se destinaban a la salud sexual y reproductiva, provocando el aumento de la mortalidad femenina durante el parto y el embarazo en un país que ya tenía los índices más altos del mundo. El artículo de The Lancet recuerda también que durante la expansión del virus del zika en América entre 2015 y 2016, “las diferencias entre hombres y mujeres provocaron que las mujeres no tuvieran autonomía sobre su vida sexual y reproductiva, un hecho agravado por su acceso inadecuado a los cuidados sanitarios y la falta de recursos económicos para viajar a los hospitales y hacer revisiones a sus hijos”.
Según la directora de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcukai, la cuestión económica será otro problema crucial que se presentará pronto: “La mayor parte de las mujeres trabaja en la economía sumergida, donde es probable que el seguro sanitario sea inexistente o inadecuado, y que los ingresos no estén garantizados. Dado que no son un objetivo primordial de las medidas de salvamento de los Gobiernos, las mujeres se encontrarán solas desde el punto de vista económico. Esto no es solo un problema de salud: afecta al núcleo de la igualdad de género”.
El cierre de los colegios en los países afectados por el coronavirus, desde luego, no ayuda al trabajo de las mujeres, obligadas a compaginar el estrés de un teletrabajo que en muchos casos nunca han experimentado con el cuidado de los hijos, que casi en cualquier lugar sigue siendo prerrogativa exclusiva suya. Y a esto se le une la probabilidad de agravar trastornos como la depresión y la ansiedad, que en Europa son mayoritarios entre la población femenina
El análisis de The Lancet observa también cómo las restricciones de los viajes provocan dificultades económicas e incertidumbre entre las empleadas domésticas extranjeras, muchas de las cuales viajan en el sudeste de Asia entre Filipinas, Indonesia, Hong Kong y Singapur. En Italia, la maniobra de 25.000 millones para salvar la economía no ha tenido en cuenta a los dos millones de empleados domésticos, en su mayoría mujeres y extranjeras; en un momento en que los salarios se desploman, muchas familias tienen que despedir a asistentas, cuidadoras, y niñeras, que no tendrán subsidio.
Las etiquetas #AntiDomesticViolenceDuringEpidemic #疫期反家暴# son de las más debatidas en la red social china Weibo
Por último, el capítulo más inquietante para Claire Barnett, responsable de UN Women en Reino Unido, es que existen “pruebas evidentes” de que, en tiempos de precariedad económica e inestabilidad social, explota la violencia de género en el ámbito doméstico. “La epidemia está teniendo un impacto enorme”, reprocha desde China Wan Fei, fundador de una asociación antiviolencia en Jingzhou, en la provincia de Hubei. “Las denuncias por maltrato se han triplicado en el mes de febrero y, según nuestras estadísticas, el 90% de los casos está relacionado con la Covid-19”, declaró en el programa Sixth Tone. Y mientras tanto, las etiquetas #AntiDomesticViolenceDuringEpidemic #疫期反家暴# son de las más debatidas en la red social china Weibo.
En Italia, donde una mujer de cada tres sufre abusos y el 81% de los feminicidios tiene lugar en el silencio de las casas, los centros que acogen a las víctimas observan un descenso neto de las peticiones de ayuda. Según la Casa delle Donne de Bolonia, uno de los centros italianos con mayor tradición, en este periodo de obligado encierro, las mujeres maltratadas sufren más control por parte de sus compañeros abusadores, no tienen libertad para llamar y, ante el peligro sanitario, muchas optan por soportarlo en silencio. En cambio, las que ya han tomado el camino de salida de la violencia conyugal con encuentros, terapias o actividades en los centros, están obligadas a suspenderlo y se quedan solas. También la juez de Milán Maria Letizia Mannella observa que, al principio de la crisis del coronavirus, disminuyeron las denuncias por maltrato. “Aún es pronto para tener datos ciertos, pero podemos decir que la convivencia forzada con los compañeros, maridos e hijos maltratadores en este período hace que las mujeres desistan de llamar o acudir en persona a las fuerzas del orden”.
Hacia finales de año podrían llegar respuestas más completas sobre cómo la catástrofe sanitaria condiciona la salud y la existencia de las mujeres. Diah Saminarsih, asesora de género de la OMS, ha anunciado que ya se está realizando un estudio. Mientras, Soumya Swaminathan, científica jefe de la OMS, espera conseguir que haya, por lo menos, un resultado positivo en estos momentos tan duros y tensos: “Puede ser la oportunidad para arrojar por fin luz sobre las mujeres como cuidadoras en casa, un papel pocas veces reconocido, apreciado y retribuido”.
Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra newsletter.

Lo que se está ocultando en el debate sobre la pandemia

Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra, y director del Hopkins-UPF Public Policy Center

Coronavirus llega a Brasil, se registra el primer caso ...
Hace unos días hubo una reunión telemática de varios expertos, miembros de la International Association of Health Policy, procedentes de varios países y continentes para analizar la respuesta de los países en diferentes continentes a la pandemia actual de coronavirus. Eran profesionales procedentes de varias disciplinas, desde epidemiólogos y otros expertos en salud pública a economistas, politólogos y profesionales de otras ciencias sociales. La reunión, organizada por la revista International Journal of Health Services, tenía como propósito compartir información y conocimientos con un objetivo común: ayudar a las organizaciones internacionales y nacionales a resolver la enorme crisis social creada por la pandemia. De la reunión se extrajeron varias conclusiones que detallo a continuación.

La expansión de la pandemia era predecible y así se había alertado

En primer lugar, se repasaron varios estudios realizados durante los últimos años (el último en 2018) que habían predicho que tal pandemia ocurriría, habiéndose alertado que el mundo no estaba preparado para ello a no ser que se tomaran medidas urgentes para paliar sus efectos negativos. Tales alertas no solo no se atendieron e ignoraron, sino que muchos Estados a los dos lados del Atlántico Norte aplicaron políticas públicas que han deteriorado la infraestructura de servicios (a base de recortes de gasto público y privatizaciones), así como otras políticas públicas desreguladoras de mercados laborales que han disminuido la protección social de amplios sectores de la población, afectando primordialmente a las clases populares de tales países. La evidencia científica, ampliamente publicada en revistas académicas, ha puesto de manifiesto el enorme impacto negativo que tales políticas han tenido en la disponibilidad y calidad de los servicios sanitarios y sociales (con notables reducciones del número de camas hospitalarias y del número de médicos -por ejemplo, en Italia y España desde 2008-). Otros estudios han mostrado también el impacto de las reformas laborales neoliberales, que han deteriorado la calidad de vida de amplios sectores de las clases populares en estos y en muchos otros países (siendo el caso más conocido la reducción de la esperanza de vida entre amplios sectores de la clase trabajadora de EEUU, resultado del incremento de las enfermedades conocidas como "diseases of despair", enfermedades de la desesperación, tales como suicidios, alcoholismo, drogadicción y violencia interpersonal). Estas políticas (consistentes, como ya he indiciado, en recortes del gasto público social y reformas del mercado de trabajo que incrementaron la precariedad) fueron ampliamente aplicadas en muchos países y estimuladas por organismos internacionales (el FMI, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, entre otros), dejando sin protección a amplios sectores de la población y debilitando el sistema de protección social, pieza clave en la respuesta a la pandemia en tales países. Los enormes déficits de camas, de médicos y enfermeras, de mascarillas, de ventiladores y un largo etcétera se han hecho patentes en cada uno de estos países, donde la austeridad tuvo mayor impacto (de nuevo, como en Italia y en España, y ahora EEUU). Y déficits similares aparecen en los servicios sociales de atención a las personas mayores y a las personas dependientes, especialmente agudos en estos momentos de la pandemia.

Se sabían, y se continúan sabiendo, las causas de la pandemia y cómo responder a ella. Y se sabía y se sabe que hay en el mundo los recursos para controlarla y vencerla

La segunda observación que hicieron los expertos es que la causa de la pandemia era predecible, así como el modo de responder a ella. Y lo que también se sabía y se sabe es que hay recursos para contenerla y resolverla. Había un amplio acuerdo en que el mayor problema que existiría no sería la falta de recursos, sino las enormes desigualdades en la disponibilidad de estos recursos. No sería, pues, un problema económico, sino político. No había (y no ha habido) voluntad política para anular las condiciones que han causado la pandemia. Como ocurre con otro gran problema social existente también a nivel mundial –el cambio climático–, las causas son conocidas y los recursos para resolverlo existen, pero lo que no existe es la voluntad política de los Estados y de las agencias internacionales que los Estados hegemónicos dominan para eliminar las causas de tales crisis, lo cual lleva a la discusión de quiénes controlan dichos Estados y dichas agencias y organismos internacionales. El tema político es, por lo tanto, clave. Hay que preguntarse: ¿qué fuerzas económicas y financieras dominan los Estados? Y lo que hemos estado viendo es que las políticas económicas y sociales promovidas por la gran mayoría de tales Estados han sido aquellas políticas que representaban los intereses minoritarios de grupos económicos y financieros que antepusieron sus beneficios particulares al bien común. La evidencia empírica que apoya esta tesis es abrumadora.
Y un punto central de esta ideología neoliberal ha sido disminuir las intervenciones del Estado que favorezcan el bien común, hecho responsable del enorme descenso de la calidad de vida y bienestar de las poblaciones, contribuyendo con ello a crear la enorme crisis climática, por un lado, y a la pandemia, por el otro. De ahí la necesidad que han tenido las fuerzas políticas que secundan dicha ideología de negar e incluso ocultar la existencia de esas crisis. La administración Trump y sus aliados a nivel internacional son la versión más extrema de esta sensibilidad política (bastante extendida entre las derechas españolas, incluyendo las catalanas, sean estas secesionistas o no). A los dos lados del Atlántico Norte ha habido una gran derechización de la cultura e instituciones políticas, causa y consecuencia a la vez de la enorme desigualdad y del deterioro de las instituciones democráticas, lo que explica que nuestros países estén hoy en una situación muy vulnerable frente a la pandemia. Repito que Italia y España, en Europa, y EEUU en América del Norte, están en una situación que les ha hecho muy vulnerables a la propagación de la enfermedad el Covid-19 (ver mi artículo "Las consecuencias del neoliberalismo en la pandemia actual", Público, 17.03.20). De nuevo, hay una relación directa en esta parte del mundo entre desigualdad, calidad democrática, protección social y crisis sociales. En aquellos países del capitalismo desarrollado donde hay mayores desigualdades de clase, hay menor protección social (y mayores desigualdades de género), así como una menor atención a los problemas medioambientales y, ahora, una mayor dimensión de los efectos negativos de la pandemia.

El bien común sobre el beneficio privado: la importancia del Estado

Ni que decir tiene que la pandemia es un fenómeno mundial que requiere una respuesta también mundial. Otra observación de los expertos fue que se requería una colaboración entre los Estados, de manera que estos compartieran recursos y conocimientos para, en base a un proyecto común, desarrollar organismos internacionales que prioricen el bienestar de las poblaciones sobre cualquier otro objetivo. Continuar utilizando instituciones internacionales que priorizan exclusivamente intereses específicos, financieros o comerciales es desaconsejable, pues han jugado un papel clave en la configuración de la situación actual. Hay que desarrollar organizaciones alternativas o realizar cambios profundos en las actuales. Ahora bien, los expertos subrayaron que la importancia de la internacionalización de la respuesta no significaba debilitar el rol de los Estados en la resolución del problema creado por la pandemia. El grupo de expertos fue muy crítico con una percepción muy generalizada hoy en centros académicos y mediáticos influyentes de que los Estados están perdiendo poder y no pueden atender a problemas como las pandemias, actitud también presente en círculos progresistas tal y como muestran autores como Negri y compañía, que gozan de tener grandes cajas de resonancia en los medios.
El error de este posicionamiento queda reflejado en el hecho de que los países (sean grandes o pequeños) que han podido controlar la epidemia han sido aquellos donde el Estado ha ofrecido un liderazgo, priorizando las intervenciones públicas sobre las privadas (y supeditando las segundas a las primeras), enfrentándose, en caso de que fuese necesario, con grandes lobbies económicos y financieros que anteponían intereses particulares a los generales. Tal experiencia internacional muestra que aquellos Estados que han tenido un rol más activo y han liderado contundentemente la respuesta a la pandemia han sido más exitosos que aquellos (como EEUU) en los que el Estado está teniendo un rol más pasivo. Y un componente fundamental de este liderazgo ha sido no solo la adopción de medidas de distanciamiento social (necesarias, pero insuficientes), sino también su enfrentamiento con intereses particulares (repito, de lobbies financieros y económicos) que han estado ejerciendo una gran influencia en la vida política y mediática de tales países a fin de garantizar el bien común, por encima de los beneficios de unas minorías.

Hay que intervenir empresas privadas

En este sentido, es profundamente erróneo intentar resolver la gran escasez de material de protección para los profesionales del sector sanitario a base primordialmente y/o exclusivamente de la compra de tales productos en el mercado nacional o internacional. La realidad es que nos encontramos ante una escasez internacional de estos productos debido a su gran demanda, escasez que precisamente beneficia a sus productores, que aumentan los precios, aprovechándose de una situación excepcional. En una situación de guerra (y estamos en una de estas situaciones), el Estado hace lo que debe hacer para conseguir los materiales que necesita para armarse, confiscando y nacionalizando industrias si ello es necesario. Es digno de aplauso que algunos empresarios en España hayan ofrecido voluntariamente cubrir tales déficits cambiando incluso sus líneas de producción, tal y como aplaude Antón Costas en su artículo La pandemia como oportunidad, publicado en El Periódico el 13 de marzo. Pero tales medidas voluntarias son dramáticamente insuficientes. España tiene una industria textil muy desarrollada, y no hay falta de material para hacer mascarillas. Se tiene que obligar a las empresas a que las hagan, y pronto, solo por poner un ejemplo.
Ni que decir tiene que habría una gran oposición a esta línea de actuación por parte de las instituciones financiero-económicas que ejercen un enorme dominio sobre los Estados. Pero la experiencia muestra que tales medidas intervencionistas serían enormemente populares, si se mostrara que se realizan en defensa del bien común, que debe anteponerse al bien particular. En este sentido, la creciente impopularidad de Trump está basada precisamente en que es percibido como un mero instrumento de aquellos intereses, sin atreverse o tener la voluntad de ejercer el liderazgo que el país necesita.

El futuro que nos espera: la barbarie o el bien común

No hay duda de que el futuro será distinto: cambiará el mundo. Y la tolerancia hacia las coordenadas de poder existentes se desvanecerá. Estamos siendo testigos del fin del neoliberalismo, fruto de la urgencia de cambio. La pandemia está mostrando la necesidad de cambiar profundamente las correlaciones de fuerzas dentro los Estados, a fin de eliminar la excesiva influencia de unos intereses particulares que obstaculizan alcanzar el bien común. Ello requiere un cambio en cada Estado y también en la manera en cómo estos Estados se relacionan entre sí; se hace necesario cambiar la orientación de la globalización actual, basada en el control del llamado "mercado" por parte de unas pocas manos, reconociendo la interdependencia entre los países y la necesidad una respuesta colectiva basada en el conocimiento científico, la voluntad popular y el bien común. De ahí que los adversarios de estos cambios sean los mismos factores que crearon la crisis climática y la pandemia: el neoliberalismo, promotor de los intereses de una minoría, y el nacionalismo populista, que antepone sistemáticamente los intereses particulares a los del conjunto. La gravedad del problema actual requiere unos cambios más sustanciales en el ordenamiento económico y político de las sociedades en las que vivimos de los que ahora se están considerando. La evidencia de ello es abrumadora. Así de claro.

La privatización del PP deja la Sanidad madrileña en la UVI

La privatización del PP deja la Sanidad madrileña en la UVI
Entrada principal del Hospital Universitario Puerta de Hierro en Madrid. (Jesús Hellín / EP)


La legislatura en Madrid se va a cerrar con la reducción de 793 camas en hospitales públicos y la existencia de una lista de espera de 590.517 personas. Un balance negativo propiciado, entre otros, por la reducción del 8,46% del gasto sanitario per capita realizado en Madrid quedando por debajo de la media de las comunidades autónomas -1.254 euros, mientras que el promedio del resto de regiones estaba en 1.370-.
Así lo detalla el Observatorio Madrileño de Salud quien resume la situación en el hecho de que los sucesivos Gobiernos del PP han ido “expulsando a la ciudadanía de la sanidad pública”, con lo que 38,8% de los madrileños tiene ya seguro privado frente al 19,6% de media nacional. El recorte de personal desde 2010 supone 4.150 profesionales menos, y el 33% de la plantilla sanitaria son “empleados temporales”, apuntan desde la secretaría de Sanidad de CC OO.
En atención primaria, Madrid es la región que menos porcentaje del presupuesto sanitario dedica a este ámbito, ya que pasan del 12,67% del presupuesto total en 2010 al 11,63% en 2016 y 10,9% en 2019. ¿El veredicto? “se está realizando una progresiva desfinanciación de la Atención Primaria y las demoras siguen aumentado”. De ahí que el citado organismo haya pedido a los partidos que se disputarán el Gobierno regional el 26-M que propicien la “reversión de las privatizaciones” hechas por el PP y de los “sobrecostes” de las mismas, tras más de dos décadas de “deterioro de la sanidad pública en beneficio de la privada”.
“Pedimos al nuevo gobierno que pare la privatización e inicie la reversión, que podría empezar por algunos contratos de plazos más cortos, no renovando las concesiones al vencimiento”, como es el caso del Laboratorio Central de los nuevos hospitales, cuya concesión terminó en diciembre, según el Observatorio.
¿Y qué dicen los pacientes? En 2018, el 47,1% afirma que le atendieron en 48 horas, mientras que un 14,7% de los pacientes recibieron su cita para más de 6 días, a lo que también se suman las demoras en la extracción de analíticas y en las unidades de apoyo. Estos retrasos además se producen principalmente por la tarde y en medicina de familia.
Sin embargo, la población valora positivamente el funcionamiento de la Atención Primaria y en 2018 el 87% de los usuarios afirmaba que la atención recibida fue “buena” o “muy buena”, aunque señalaron que el mayor problema detectado eran las demoras en las citaciones.

Atención especializada

Por otro lado, ha señalado que se mantiene la tendencia de “disminución de camas de financiación pública”, mientras que se han aumentado las camas en hospitales de gestión semipública y los de gestión privada. Así, las camas en centros públicos han presentado una disminución de 1.007 entre 2014 y 2017, mientras que las que se encuentran en centros de gestión mixta y privada han aumentado 116 y 98, respectivamente.
De este modo, se establecen 0,15 camas por cada 1.000 habitantes frente a 0,35 del conjunto del país y el 1,1 de promedio que tienen la OCDE.
Además, según el Observatorio, 590.517 personas están en lista de espera, lo que supone el 8,96 por ciento de la población, por lo que se establece una media de 148 días para que se establezca el diagnóstico. Esto además se encuentra en relación con el aumento de las urgencias hospitalarias que han crecido un 24,67% frente a la subida del 13,65 en el total nacional.
De esta forma, ha destacado que la actividad legislativa desarrollada hasta el momento se ha orientado a la privatización por lo que han crecido los seguros privados en la región. El porcentaje de población con cobertura de seguros privados dobla la media española y se sitúa en el 38,8%, frente al 19,6 nacional.
En este sentido también se ha manifestado al representante de UGT, Óscar Díaz, que ha insistido en que el nuevo gobierno que se forme “tiene que parar de privatizar y estudiar los contratos actuales” que se tienen con los hospitales. La red hospitalaria consta de 34 hospitales en la Comunidad, de los que cuatro son concesiones administrativas privadas y seis de gestión mixta.
La representante de CCOO de la Federación, Rosa Cuadrado, ha hablado acerca de la necesidad de un presupuesto que permita “mayor contratación de personal”, ya que ha asegurado que desde 2008 no ha existido apenas aumento del presupuesto. Así, ha mantenido que hay un menor número de profesionales trabajando, se han perdido 8.000 puestos de trabajo, y se han incrementado las jornadas laborales de 35 a 37,5 horas semana.
En este sentido, ha hablado sobre la última oferta de empleo público sanitario realizada este domingo, de lo que ha afirmado que “no se han creado plazas nuevas”, sino que “se consolidan” las plazas de interinos “La ley no posibilita que se pueda recuperar el empleo perdido”, ha mantenido.

La red hospitalaria consta de 34 hospitales en la Comunidad, de los que cuatro son concesiones administrativas privadas y seis de gestión mixta

La Xunta recortó durante seis años los fondos para equipar centros de salud que ahora dice que triplicará

El pasado martes, la Consellería de Sanidade emitía un comunicado en el que aseguraba que el conselleiro, Jesús Vázquez Almuíña, había anunciado "que la Atención Primaria triplicará su presupuesto y contará con una partida diferenciada". Se refería, a pesar de ese enunciado, al dinero que cada año se dedican en las cuentas de la Xunta al plan de necesidades, la que cubre las necesidades de equipación, mobiliario y dotaciones informáticas, así como las pequeñas reformas de los centros de salud.
Según trasladó Almuíña en una reunión a los médicos que participaron en los grupos de trabajo para la reforma del modelo de Atención Primaria, el presupuesto de este plan de necesidades se cifra en 17,3 millones de euros en dos años (2019 y 2020).
Ya el miércoles, tras reunirse con su homólogo en el País Vasco, Jon Darpón, advirtió de que esa cantidad era "bastante" al "triplicar" las cuantías de los "últimos años". Además, insistió en que se trata de un plan "único y exclusivo" para la Atención Primaria.
"La idea es que en dos años nos pongamos al mismo nivel nos distintos centros de salud", dijo, al destacar que en los 17,3 millones de euros "no se incluye la inversión en nuevos centros de salud" que ya están en ejecución. "La cantidad, por lo tanto, es mayor del que estamos hablando", añadió.
El anuncio del Sergas llega después de que la Xunta recortase durante años los fondos destinados a este plan de necesidades, hasta dejarlos en mínimos de 100.000 euros tanto en los Presupuestos de 2016 como en los de 2017. En total, y desde que Feijóo llegó a la presidencia, el Gobierno gallego dedicó un total de 7,21 millones de euros a esta partida entre 2010 y 2019, casi 800.000 euros menos de los que el bipartito dedicó en cuatro años, entre 2006 y 2009. Unos 720.000 euros de media cada ejercicio frente a los casi 2 millones del Ejecutivo de PSdeG y BNG.
Un repaso a las cifras que salen aprobadas en los Presupuestos --y que luego pueden ser modificadas a lo largo de cada año-- aporta claridad sobre el recorte que los fondos destinados a dotar de equipaciones y medios a los centros de salud sufrieron desde el regreso del PP a la Xunta, especialmente entre 2011 y 2017.
Entre esos años, el descenso fue progresivo hasta pasar de los más de 2,2 millones destinados en 2011 a los 100.000 de 2016 y 2017, una bajada de casi el 100%. A partir de ahí, un ligero aumento llevó la partida hasta los 800.000 euros destinados en las cuentas de este 2019, lo que supone que para que el Sergas cumpla con lo anunciado por el conselleiro tendría que dedicar más de 16 millones de euros a la misma partida en los Presupuestos del año que viene o llevar a cabo una importante modificación presupuestaria en el ejercicio vigente.
Fondos para atención primaria y, dentro de ellos, para el plan de necesidades en los Presupuestos del Sergas para 2019 CC-BY-SA Praza Pública
Además, en su anuncio, Vázquez Almuíña aclaró también que los jefes de servicio de Primaria de cada ambulatorio tendrán "un poder importante no sólo en las decisiones asistenciales del día a día" del centro, sino también un poder "decisorio" para solicitar las mejoras necesarias, que serán trasladadas a la gerencia del área sanitaria.
Respeto a las actuaciones que se van a llevar a cabo en este plan, el conselleiro destacó que se cambiarán el 100% de las impresoras y se sustituirán el 25% de los equipos informáticos. También se adaptará la historia clínica electrónica (IANUS) a uno nuevo proceso de funcionamiento que irá coordinado con la teleasistencia y que será implantado en todos los puestos asistenciales. También, dijo, se mejorará la historia social, única para atención primaria, ya que según afirmó, "el trabajo social es fundamental en este nuevo modelo". Además, subrayó que se mejorará el IANUS en cuanto a pediatría, fisiología y otras especialidades que forman parte del equipo de Primaria.
"Con este plan vamos a poner al día las necesidades de equipamiento, mobiliario, dotación informática y pequeñas reformas", finalizó el conselleiro.

Nighthawks como esperanza: un curador se concentra en Edward Hopper y Crisis

Nighthawks se ha posicionado durante mucho tiempo como la pintura icónica de la soledad y la alienación.

Sarah Kelly Oehler
presidenta de Field-McCormick y curadora de arte estadounidense

La composición es sobria y la narrativa ambigua. ¿Quienes son esas personas? ¿Cuál es su historia? Nunca podemos saberlo. Ni siquiera podemos acceder al espacio, solo miramos desde afuera.

Nighthawks - Wikipedia, la enciclopedia libre
Nighthawks, 1942 Edward Hopper
Hopper siempre negó que fuera su intención infundir el cuadro con tedio urbano, aunque admitió que "inconscientemente, probablemente, estaba pintando la soledad de una gran ciudad".
Lo que mucha gente no sabe es que Nighthawks fue la respuesta de Hopper a una de las mayores crisis de su generación: el bombardeo de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 y la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Hopper disfrutó caminando por la ciudad, pero la experiencia debe haberse sentido notablemente diferente durante los sombríos meses que siguieron.
Times Square de Nueva York desde la década de 1940, antes del apagón
Temiendo el ataque de los nazis, los neoyorquinos fueron sometidos a simulacros de apagón y luces tenues en espacios públicos. Los paseos de Hopper fueron tomados por una ciudad literal y figurativamente oscurecida por la crisis. Más tarde recordó cómo esta oscuridad inspiró a Nighthawks e imaginó cómo sería encontrarse con un restaurante iluminado en medio de la noche, con personas, los "nighthawks", dentro.
Entonces, ¿qué sucede si exploramos Nighthawks a través del lente de la experiencia de Hopper de una ciudad en guerra? ¿Influye eso en cómo leemos la pintura? Quizás Hopper vio este restaurante brillantemente iluminado no como un lugar de desconexión sino como un faro de luz y esperanza contra la oscuridad, un momento de encontrar comunidad cuando todo afuera parecía sombrío e insoportable. Después de todo, él incluyó a propósito cuatro figuras, no solo una figura solitaria como en muchas de sus otras pinturas. ¿Qué pasaría si las decisiones de composición de Hopper hablaran de alguna necesidad interna de conexión social en un momento de miedo y aislamiento?
Hopper usó a su esposa, Jo, como modelo para la mujer pelirroja, y a sí mismo como modelo para el hombre que nos dio la espalda. Las cifras no parecen estar en conversación, pero es posible que en el siguiente instante, en el siguiente cuadro de esta instantánea, se comuniquen entre sí.
El poder duradero de los Nighthawks de Hopper es que no podemos saberlo. Solo podemos intentar llenar el vacío de incertidumbre con nuestras propias interpretaciones, para encontrar en la pintura lo que necesitamos ver. De ahí la multitud de parodias, dibujos animados e imágenes photoshopeadas de Nighthawks que se esfuerzan por dar voz a esta pintura silenciosa. La obra de arte de Hopper, y su primo igualmente parodiado, American Gothic , han sido sitios de comentarios sociales y políticos durante décadas, y sus composiciones han servido como oportunidades siempre cambiantes para registrar valores, ansiedades y transformaciones nacionales.
Pero lo único que sabemos con certeza: estos esfuerzos son un medio para hablar entre nosotros, para crear comprensión y conexión a través de un lenguaje de arte compartido. De hecho, esta es la promesa de todo arte, no solo de Nighthawks. El arte tiene el poder de hablarnos a través del tiempo, a través de momentos culturales y en diferentes momentos de crisis, alegría, miedo y amor, en otras palabras, en todo lo que nos hace humanos, y unirnos. Entonces, sea cual sea el tipo de oscuridad en la que nos encontremos, ya sea externa o interna, este hecho puede ofrecer el brillante faro de luz y la esperanza que todos necesitamos en este momento.