sábado, 21 de abril de 2018

Copa, ¿del rey?


Albert Pla
Músico
http://www.publico.es/
Tengo un par de soluciones que podrían evitar la habitual chiflada al himno de España en las finales de la Copa del Rey de fútbol.
Ya es normal ver a la mitad del público pitando durante el himno. Excepto cuando juega el Bilbao contra el Barça, que pita la totalidad del público. El ruido es estruendoso y, claro, el himno no se escucha.
La solución de algunos es muy radical. Unos dicen que deberían anular el partido. Otros proponen que se sancione o expulse de la competición a los clubs a los que dicen pertenecer estas personas. Y otros, más duros, creen que se debe identificar y meter en prisión a las cincuenta mil personas que pitan el himno.
Yo creo que todo podría ser más sencillo.
Propongo, en primer lugar, que no suene ningún himno antes del partido. La segunda es que la Copa del Rey deje de llamarse Copa del Rey.
Seamos razonables, no nos dejemos llevar por los nacionalismos.
¿Por qué tiene que sonar el himno de España antes, durante o después de un evento deportivo?
El Gobierno de España asegura que todos los nacionalismos son malos. Dice que el nacionalismo es la peor cara de la política.
Pero, ¿no es el himno de España la banda sonora del nacionalismo español? ¿Me equivoco?
Y si el nacionalismo es considerado una expresión política, ¿que suene el himno de un país no es politizar un partido de fútbol?
¿Acaso suena el himno nacional antes de un concierto? ¿O de una obra de teatro? ¿O de un partido de Liga? ¿Por qué tiene que sonar en este partido en concreto?
Yo creo que es arriesgarse demasiado. Puede pasar que cincuenta mil tíos (que serían cien mil si se celebrara en el estadio Bernabéu, cuyos lavabos siguen en obras) reaccionen en contra de esta expresión política nacionalista.
La cuestión es tener claro quién hace el gesto político.
¿El que pone el himno o el que lo chifla?
La segunda solución sería la de cambiar el nombre de Copa del Rey por el de Copa de fútbol.
En muchos países de Europa existe la Copa de fútbol y nadie la llama Copa del Rey. ¿Qué tiene que ver el rey en todo esto de la Copa del Rey?
¿Se la inventado él? ¿La ha inspirado él? ¿La paga él? ¿Juega él?
Ya sabemos que es un gran atleta y que, de lo bueno que era, llegó a portar la bandera española, que tampoco es un símbolo nacionalista, en las Olimpiadas. Un gran campeón y un deportista notable, aparte de la pila de carreras universitarias y su montón de doctorados y honoris causas, logrados a base de estudiar y estudiar y estudiar y, sobre todo, hacer mucho deporte.
Pero, aun así, que yo sepa, no se inventó la competición de la Copa del Rey. Es más, la heredó de su padre, que tampoco la creó, porque la heredó del general Franco, entre otras cosas.
Entonces se llamaba la Copa del Generalísimo, otro gran atleta y notable cazador.
No sé por qué a alguien se le ocurrió en aquella época ponerle ese nombre.
Debía ser el mismo tipo que se inventó el palco de autoridades, quienes últimamente también se quejan de que les chiflan por todos lados y no les dejan menear sus negocios en los palcos tranquilamente.
Autoridades, himnos, reyes, políticos. ¿No sería mejor dejar a la gente en paz? ¿Desparecer un rato, aunque sea durante un partido de fútbol, de la vida de la gente?
Sólo queremos jugar como niños, con una pelotita.

O Goberno galego abandona 50.000 viviendas a medio construír

Concellos como o de Carral, Barreiros, Narón, Valdoviño, Monforte son algúns dos que mais están afectados por unha mala política urbanística segundo denuncia a socialista María Pierres.

http://www.galiciaconfidencial.com/

“A mala xestión urbanística que a Xunta aplicou e que permite deixar ao redor dunhas 50.000 unidades de vivendas sen rematar”. Foi a crítica que fixo a voceira de Urbanismo do PSdeG, María Pierres no debate dunha pregunta oral en Comisión sobre a falla de medidas eficaces para o control e vixilancia das edificacións inacabadas en Galicia.

Concellos como o de Carral, Barreiros, Narón, Valdoviño, Monforte son algúns dos que mais están afectados por este abandono e que non teñen capacidade para poder levar a cabo accións legais. Por iso, a responsable socialista instou á Xunta a dotar aos concellos de medios técnicos, económicos e administrativos para que poidan exercer o cumprimento da lei e tomar a iniciativa fronte á quebra das firmas propietarias. Sinalou que

A lei do solo do 2016, no seu artigo 135, recolle de que “o deber de edificar inclúe o deber dos propietarios de rematar as edificacións para cuza execución obtiveron a preceptiva licenza”. Esta norma, dixo, “habilita á Administración de forzar a terminación das obras mediante multas coercitivas pero que en ningún caso están a facerse efectivas”.

BURBULLA INMOBILIARIA

Neste sentido, Pierres apuntou que esta situación deriva da “suma da burbulla inmobiliaria e da concesión de licenzas urbanísticas sen unha planificación axeitada”. A mala praxe urbanística, advertiu, “afecta principalmente os veciños e veciñas dos municipios que teñen que convivir con estruturas que son foco de abandono, lixo e inseguridade urbana”.

Puxo como exemplo o caso dunha edificación na vila de Carral, onde as lousas de pizarra dunha fachada de máis de 200 metros lineais, estanse a desprender sen que o  concello teña nin sequera ben delimitada e protexida a súa contorna, o que pon en serio perigo á cidadanía.

“Os principais prexudicados son aqueles pequenos investidores que non puideron ver terminadas as súas vivendas ou que cederon as súas parcelas a cambio dunha vivenda e que en ambos os casos quedan desamparados”, concluíu.
Urbanización A Carballeira de Oleiros tamén abandonada
Urbanización A Carballeira de Oleiros tamén abandonada

Outra urbanización en Barbadás abandonada
Outra urbanización en Barbadás abandonada

"Na vindeira lexislatura teremos unha lei sobre dispoñibilidade da propia vida"

O doutor Luis Montes, presidente da Asociación Derecho a Morir Dignamente falecido este xoves (19/04/2018) tras sufrir un infarto cando se dirixía en vehículo a Molina de Segura (Murcia) Foi acusado polo Goberno de Esperanza Aguirre na Comunidad de Madrid (PP) de 400 "sedacións terminais irregulares". A Xustiza sobreseu o caso, pero o linchamento moral contra el xa se tiña producido.

Redacción Mércores 14, Outubro 2015
http://praza.gal/

O caso de Andrea volveu poñer sobre a mesa o debate sobre a morte digna en España. O seu caso, a pesar de que tanto os pais coma o Comité de Ética pedían a retirada do soporte vital, acabou nos tribunais e tivo que ser un xuíz o que determinase -despois de varios días- a resolución. E todo isto a pesar de que a A Lei Básica da Autonomía do Paciente establece que os usuarios poden "decidir libremente, despois de recibir a información adecuada, entre as opcións clínicas dispoñibles" e que tamén teñen "dereito a negarse ao tratamento". E a pesar de que Galicia, coma outras comunidades autónomas, conta cunha lei propia que regula os dereitos e garantías da dignidade das persoas enfermas terminais.
Porén, o caso de Andrea demostrou as lagoas aínda existentes neste campo en España, motivadas principalmente pola pervivencia do artigo 143.4. do Código Penal, que castiga a eutanasia e o suicidio asistido. Demostrou tamén unha posición cada vez máis maioritaria na sociedade que entende que non se debe prolongar innecesariamente a vida se isto leva aparellado un grande sufrimento. A asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) leva anos traballando para conseguir que se despenalicen a eutanasia e o suicidio asistido e promovendo "o dereito de toda persoa a dispoñer con liberdade do seu corpo e da súa vida, e a elixir libre e legalmente o momento e os medios para finalizala".
A entidade pronunciouse sobre o caso de Andrea, destacando que "lamentablemente, o conflito entre unha familia que desexa exercer os seus dereitos e un equipo asistencial que ignora o que establece a lei e impón as súas crenzas persoais aos valores e á vontade do paciente é unha ultraxe habitual" e criticando o "inmobilismo dos grupos de poder fundamentalistas da sacralidade da vida, afeitos a impoñer os seus valores". O seu presidente, Luis Montes, intervirá este mércores en Cangas, nun coloquio sobre os dereitos e garantías dos enfermos terminais organizado pola Plataforma en Defensa da Sanidade Pública. O acto comezará ás 20 horas no Salón de Plenos do Concello, coas intervencións de Emilia Irimia Fernández (presidenta de DMD Galicia), Carmen Nores (portavoz da Plataforma en Cangas) e o propio Luis Montes, con quen falamos.
"Este caso provocou un sufrimento colateral que se podía ter evitado, se o equipo asistencial -trala deliberación mantida coa familia ao longo do verán- tivese retirado as medidas de soporte vital"
Que valoración final fas do caso de Andrea?
Este caso provocou un sufrimento colateral que se podía ter evitado, se o equipo asistencial -trala deliberación mantida coa familia ao longo do verán- tivese retirado as medidas de soporte vital. Esta foi a resolución final do xuíz e non podería ter sido outra, pois a posición da familia -rexeitar un tratamento que consideraban inútil e desproporcionado- axustábase ao dereito. Ao final o equipo asistencial, presionado por toda España, viuse obrigado a cumprir o ditame do Comité de Ética do hospital. Quero destacar a valentía e o cariño demostrado polos pais de Andrea. Por fin Andrea pode ter un descanso, que ben o merece. A valoración final é positiva.
Como se podería ter evitado ese sufrimento? Como se pode evitar noutros casos?
A solución pasaría por cumprir o ordenamento xurídico, que non se teña que chegar a unha xudicialización dun tema médico. Os familiares deben poder retirar o consentimento a medidas que non fan máis que ampliar o sufrimento.
"O que cambiaría de verdade as prácticas é un código penal non punitivo coa morte a petición"
Temos unha Lei de Autonomía do paciente que lle recoñece unha serie de dereitos, temos tamén en Galicia unha recente Lei de garantías da dignidade dos enfermos terminais... Ata que non se modifique o Código Penal seguiremos asistindo a este tipo de situacións?
Os parlamentos autonómicos teñen unha competencia limitada neste campo e dependen dun marco xurídico máis amplo. A lei galega non pode legalizar a eutanasia nin o suicidio asistido porque o código penal as prohibe no seu artigo 143.4. O que cambiaría de verdade as prácticas é un código penal non punitivo coa morte a petición. Poderíase regular a limitación ao esforzo terapéutico, estarían claras as pautas de sedación paliativa terminal nos pacientes que o solicitaran, e dentro dun protocolo de morte a petición os pacientes de intenso sufrimento poderían pedir terminar a súa vida. A derrogación dese artigo aclararía moito máis o estado normativo desta cuestión.
Cres que na vindeira lexislatura, cunha composición distinta das cámaras, se poderá mudar este artigo? 
Na próxima lexislatura parece que rematará o bipartidismo, parece que non haberá estas maiorías absolutas e eses rodillos. E parece, ademais, que a cidadanía quere participar e exercer a democracia. Eu son positivo sempre, e creo que vai estar sobre a mesa unha lei de dispoñibilidade da propia vida. Vai haber debate e posiblemente antes de que remate a lexislatura teremos esa lei. É unha demanda da cidadanía e os partidos van ter que aceptar ese plantexamento que temos a maioría.
"Hai que retirar dos comités de ética asistencial toda tendencia confesional que limite os avances de dereitos da cidadanía"
Que valoración fas da acción dos comités de ética? As súas decisións deberían ter máis peso?
As decisións dos comités de ética non son vinculantes, pero a min cústame crer que un equipo asistencial ignore un ditame dun comité de ética e faga o que fixo o do Hospital de Santiago. Para opoñerse a un ditame do comité de ética hai que dar razóns de por que te opós. E neste caso non deron esas razóns. Os comités de ética van ter moita importancia no futuro, non só en temas relacionados coa morte digna, senón tamén en asuntos ligados ás células nai e a terapia rexenerativa. Hai que darlles máis peso ás entidades cidadás e menos a organizacións confesionais. Hai que retirar dos comités de ética asistencial toda tendencia confesional que limite os avances de dereitos da cidadanía.
"Os debates sempre son abertos polos cidadáns, coa súa coraxe, o seu protagonismo e as súas demandas. En España o debate sobre a dispoñibilidade da propia vida abriuno Ramón Sampedro"
Nos últimos anos a sociedade española avanzou no debate sobre a morte digna? 
Avanzouse, sen dúbida. Os debates sempre son abertos polos cidadáns, coa súa coraxe, o seu protagonismo e as súas demandas. En España o debate sobre a dispoñibilidade da propia vida abriuno Ramón Sampedro e despois continuárono Jorge León, Inmaculada Echevarría, Carlos Santos, Madeleine Z... Co seu testemuño esixiron o cumprimento dos nosos dereitos constitucionais, pois temos dereito á vida pero contra as agresións de terceiros. A vida convértese nun mal indesexable se non se corresponde coas nosas peticións. Vivir nunhas condicións de intenso sufrimento non se pode permitir. E a cidadanía é moi clara neste punto: máis no 80% quere que os médicos poidamos atender estas peticións cando se dan nun contexto de gran sufrimento. Ninguén pode obrigar a vivir a ninguén.

El negocio de especular con el cáncer

España dedicó en 2017 más de 1.400 millones de euros a pagar tratamientos hospitalarios contra el cáncer con precios descontrolados y arbitrarios

Un ejemplo de las técnicas de los laboratorios: retirar un fármaco para volver a sacarlo al mercado un año después con un coste 12 veces superior

El cáncer es la encarnación del miedo a la muerte de nuestro tiempo. Las grandes empresas farmacéuticas lo saben y le están sacando beneficio

Juan Luis Sánchez
https://www.eldiario.es/

Imaginemos que hay un medicamento, vamos a llamarle por ahora X, que sirve para tratar la leucemia. Gracias a la investigación científica, se descubre que ese mismo fármaco además sirve para tratar la esclerosis múltiple. ¡Estupendo!, pensaría cualquiera, no solo por bondad sino por razones económicas: si un mismo producto sirve para varias enfermedades, eso evita costes de desarrollo de otro medicamento nuevo porque ya existe este. Además, si hay más pacientes pues la demanda será mayor y por tanto el precio puede bajar. Eso es lo que pensaría cualquiera, menos los gerentes de las grandes farmacéuticas.
Digamos ahora que ese medicamento X contra la leucemia existe realmente y se llama MabCampath. Los laboratorios Sanofi tuvieron una idea muy diferente cuando descubrieron en 2012 que podía servir también para pacientes de esclerosis múltiple: retiraron el fármaco del mercado. Dijeron que por "razones comerciales" ( pdf) y decían la verdad.
Un año después, esta empresa volvió a sacar exactamente el mismo fármaco (alemtuzumab) pero con una marca diferente. ¿Por qué? El mercado de los fármacos contra la esclerosis es más caro que el de la leucemia, así que retiraron una marca para para sacar otra, Lemtrada, y catalogarla como medicamento para la esclerosis. Así podían ponerle un precio más alto, como los de otros medicamentos contra enfermedades degenerativas. Desde entonces, el sistema sanitario público paga alrededor de 36.000 dólares al año por paciente tratado con Lemtrada. Esto es 15 veces más que cuando se llamaba de otra forma, siendo el mismo medicamento.
Tres casos más parecidos a este aparecen documentados en un informe de la campaña No es Sano, que reúne a diferentes organizaciones sociales que luchan por un abaratamiento de los principales medicamentos. Son datos especialmente relevantes no solo por el componente ético sino por la repercusión que eso tiene sobre la sostenibilidad del sistema sanitario en países como España.
El sistema público de salud español gastó solo en fármacos y otros tratamientos para uso hospitalario 6.448 millones de euros en 2017. Por comparar: esa cifra de gasto es superior al presupuesto de Defensa para ese mismo año y está por encima de lo que se dedicará al personal del Ejército en 2018. Es mayor que las partidas recién aprobadas para Energía y Turismo y casi equivale a todo el dinero que gestiona el Ministerio del Interior. Mientras el Gobierno y las autonomías argumentan que no queda más remedio que mantener la austeridad en los servicios sanitarios, las farmacéuticas no dejan de facturar cada vez más. Mientras que en 2011 el precio medio de un fármaco era de 290,5 euros, en 2015 se situaba en 593,5 euros, según el informe anual del Ministerio de Sanidad.
Más del 20% de ese gasto hospitalario en tratamientos va a pagarle a estas multinacionales los medicamentos contra el cáncer, lo que sitúa la factura en oncología por encima de los 1.400 millones de euros el año pasado o incluso por encima de los 1.900 millones, según otros estudios. Las previsiones de las consultoras del "mercado sanitario"  dicen que los hospitales son ya el mayor cliente de la industria, dejando atrás a la venta a través de farmacias.
Paralelamente, el Gobierno ha incluido mecanismos legales para que los gobiernos autonómicos no puedan recibir ayuda financiera si no firman un convenio que beneficia directamente a los grandes laboratorios. Un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la patronal garantiza un nivel de gasto público anual constante en medicamentos de marca. El mecanismo esconde una perversión: supone una financiación indirecta con fondos de emergencia al negocio de grandes empresas.
En España algunas de las terapias más empleadas para tratar tumores alcanzan los 30.000 euros y algunas llegan a los 100.000 euros al año por paciente. Estas cifras son estimaciones de la decena de organizaciones que participan en No es Sano [desde Médicos del Mundo a la Organización Médica Colegial de España] porque los ciudadanos en realidad no sabemos cuánto estamos destinando de nuestros impuestos a pagar estos tratamientos.

¿Por qué pagamos lo que pagamos?

"¿Esto es un saqueo? No, es el mercado, amigo", dijo Rodrigo Rato para explicar los efectos de la crisis financiera en los ciudadanos. El precio de los medicamentos contra el cáncer también depende única y exclusivamente del mercado y no está regulado de la misma manera que otros servicios como la energía o las telecomunicaciones.
Como explicamos en este especial de eldiario.es, el sistema de fijación de precios de medicamentos en España es opaco y responde a criterios arbitrarios. El precio para la sanidad pública no depende de cuál fuera el coste de producción e investigación del fármaco y tampoco hay un margen de beneficio estipulado para este tipo de tratamientos. Las multinacionales farmacéuticas pueden simplemente negociar cualquier margen de beneficio con los gobiernos, y se hace además en una negociación con una comisión de responsables políticos en varios ministerios. Solo en los últimos meses hemos empezado a conocer algo de las reuniones secretas donde se negocia y decide, lo que deja mucho margen para el lobby farmacéutico y, dicho suavemente, "el conflicto de intereses".
En Estados Unidos, que es donde se fija el precio inicial de los medicamentos que luego servirá para negociar con otros países, los ingresos de las farmacéuticas por tratamientos oncológicos se han duplicado en diez años. Para las autoras del informe de No es Sano, Irene Bernal y Eva Iráizoz, "el sistema incentiva que la industria marque los precios de los nuevos medicamentos protegidos por patente en función de lo que el mercado pueda soportar para obtener el máximo beneficio posible". Esto se hace siempre con el argumento de que, como empresas, son las únicas con capacidad de investigar y que, por tanto, tienen el derecho y la responsabilidad de hacer rentable su negocio y seguir investigando.
Cada vez son más voces expertas las que alertan sobre los mitos de la innovación farmacéutica. Datos de la European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) muestran que solo un 16% del total de los ingresos por venta de fármacos fueron destinados a investigación. El reparto de dividendos de algunas de estas empresas como Roche o Pfizer supera el 23% del presupuesto. Estas grandes farmacéuticas dedican más dinero a repartir beneficios que a invertir en una investigación que, en sí misma, está en discusión porque se centra en hacer pequeñas modificaciones a los medicamentos para volver a patentarlos y blidar su comercialización de nuevo, lo que impide que puedan democratizarse.
En el ejemplo del principio, según los datos de No es Sano, el 70% de los ensayos clínicos con el alemtuzumab fueron financiados por centros de investigación, universidades o fondos públicos. Solo el 13% fue sufragado por la propia empresa comercializadora. Esta participación pública o académica en las fases de investigación no es una excepción en la industria y es especialmente habitual en los fármacos contra el cáncer.
El cáncer es ya la primera causa de muerte entre las personas mayores de 40 años y también entre los niños menores de 14. Ataca de repente y rompe familias; o ataca poco a poco y las somete a una agonía imposible. Cada año se diagnostican unos 250.000 casos en España. El mejor control de otras enfermedades, algunos hábitos nocivos y el alargamiento de la esperanza de vida convierten al cáncer en la encarnación del miedo a la muerte de nuestro tiempo. Las grandes empresas farmacéuticas lo saben y están especulando con ello.

Cuando la sangre tiñó el valle de Dios

Hace 80 años se produjo la matanza de los trabajadores del hospital psiquiátrico de La Cadellada, uno de los sucesos más brutales y menos conocidos de la Guerra Civil en Asturias.


Miguel Barrero ctxt.es

http://memoriahistorica.org.es/

Es habitual, en primavera y en verano, encontrar grupos de turistas merodeando por Valdediós. También es absolutamente lógico, porque el lugar merece una visita. Cuentan que lo que originalmente fue el valle de Boides recibió ese apelativo allá por el medievo, cuando se concluyó que un paraje tan hermoso sólo podía deber sus credenciales a la divinidad, y de la relevancia política y espiritual que tuvo entonces dan fe los dos edificios que han venido resistiendo como buenamente han podido al tiempo y los intermitentes abandonos. Uno es la coqueta iglesia de San Salvador, levantada en el siglo IX y considerada una de las grandes joyas del arte prerrománico. El otro, situado a escasos metros dentro de la misma parcela, es el imponente monasterio de Santa María, cuya fábrica actual engloba una iglesia románica, un claustro renacentista y unas dependencias conventuales datadas en época barroca, aunque sometidas a múltiples reformas con posterioridad. El recorrido guiado, y parcial, por el conjunto dura aproximadamente media hora. Se explican muchas cosas acerca de la historia del lugar y sus peculiaridades artísticas. Nunca se menciona que, en la madrugada del 27 al 28 de octubre de 1937, el horror convirtió aquel paisaje hermoso en el escenario de una pesadilla. Que esa noche, durante unas horas eternas, el diablo trasladó sus enseres hasta el corazón del valle de Dios para teñir sus predios de sangre.
Monasterio de Valdediós
Para contar esta historia hay que remontarse a los inicios de la Guerra Civil. Tras el levantamiento militar de julio de 1936, la ciudad de Oviedo se declaró partidaria de los rebeldes mientras los grandes núcleos urbanos que se extendían por sus alrededores —Gijón, Avilés, las cuencas mineras— mantuvieron su lealtad a la República. Eso hizo que la contienda, en Asturias, consistiera en una larga marcha sobre la capital. Dentro del cerco que sobre ella establecieron los milicianos en un primer momento, en la periferia ovetense, se encontraba el hospital psiquiátrico de La Cadellada. La línea que separaba las dos zonas del frente estaba tan próxima al centro sanitario que algunos trabajadores dejaron de acudir a sus puestos ante la imposibilidad de traspasarla a diario. El 13 de octubre los combatientes republicanos consiguieron tomar el hospital, pero tuvieron que abandonarlo cinco días después, a resultas de una contraofensiva de sus adversarios. Se llevaron con ellos a los enfermos que no habían sido recogidos por sus familias y a los trabajadores que permanecían en el centro, algunos de ellos reincorporados cuando el equipamiento se resituó en zona republicana y, según parece, bastante comprometidos con la defensa de la legalidad vigente. En Gijón, convertida provisionalmente en capital de la provincia al encontrarse Oviedo en manos de los sublevados, decidieron que la mejor solución pasaba por trasladar a médicos, profesionales y enfermos a un lugar apartado en el que pudieran mantenerse a salvo. Eligieron para tal fin el monasterio de Santa María de Valdediós, que entonces desempeñaba las funciones de seminario diocesano y había sido abandonado al inicio de la contienda.
Enfermos en el claustro del monasterio de Valdediós en enero de 1937
Parece que, durante una larga temporada, la vida allí fue plácida. Los médicos y el personal de enfermería se instalaron en las dependencias del propio convento y en los pueblos vecinos. Los internos ocupaban las celdas del convento. Los hijos de los empleados acudían a una escuela cercana. Algunas fuentes creen que no toda la plantilla se mantuvo estable y hubo profesionales que se incorporaron más tarde y otros que sólo permanecieron allí un tiempo. También se cree que al monasterio llegaban personas que no poseían ningún trastorno psíquico, pero necesitaban esconderse o curar las heridas sufridas en los combates del frente. Mª Paz Pérez, hija de uno de los trabajadores, recordaría muchos años después que hasta allí llegaron heridos procedentes de los hospitales instalados en la zona de Covadonga. La vida transcurrió con relativa tranquilidad hasta que en octubre de 1937, aproximadamente un año después de la mudanza, comenzaron a llegar noticias desalentadoras. Las tropas franquistas avanzaban y la defensa republicana apenas existía. El desenlace era tan inminente como irreversible: el día 20 el Consejo Soberano de Asturias y León ordenó la evacuación republicana a través del puerto de Gijón, ciudad que los rebeldes tomarían bajo su mando al día siguiente.
La noche feroz
Por aquellas fechas hubo profesionales del hospital que optaron por huir, debido al miedo que tenían a las posibles represalias. Otros se quedaron porque pensaban que, al fin y al cabo, no habían hecho más que cumplir con su obligación de funcionarios dependientes de un Gobierno legítimo. Los primeros temores fundados aparecieron el 22 de octubre, cuando hacia las tres de la tarde llegaron a Valdediós los soldados del IV Batallón Arapiles 7, perteneciente a la 6º Brigada Navarra, bajo la tutela del comandante de caballería Emilio Molina y acompañados por un capellán. Celebraron una misa y luego se acomodaron en el monasterio. Estaban allí para quedarse. La convivencia, pese al estupor inicial y contra todo pronóstico, se desarrolló con normalidad. Los soldados respetaban a los trabajadores y a los enfermos. Dada la cordialidad imperante, hubo quienes se confiaron y llegaron a albergar la esperanza de que los militares sólo quisieran asegurar el control del psiquiátrico. Para su desgracia, no tardarían demasiado en percatarse de su equivocación.
El 27 de octubre se presentó en el monasterio un hombre vestido de negro, cuya identidad jamás pudo verificarse, que hizo entrega de una lista al mando del batallón. Éste, tras leer en voz alta los nombres que figuraban en ella, detuvo a cinco personas, que fueron trasladadas a la cárcel de Villaviciosa, y mantuvo confinado en el cenobio a otro grupo. Por la tarde, alguien ordenó a las enfermeras que preparasen una cena que habrían de servir a los soldados en una dependencia conocida como la sala de física, seguramente debido a las lecciones que allí se impartían cuando el monasterio funcionaba como seminario. Fue en ese espacio donde se desencadenó el horror. Esa noche los militares, avivados por el alcohol y la impunidad, obligaron a bailar a las enfermeras, las desnudaron, las violaron y, por último, las condujeron junto a otros compañeros del psiquiátrico a un terreno situado a espaldas del monasterio y conocido en aquellos lares como el prau de don Jaime. Allí les obligaron a cavar su propia fosa y después les dispararon. Unas horas después, con la del alba, el batallón abandonaba Valdediós. En una casa próxima al cenobio vivía Anita Rodríguez, entonces una niña, que aquella misma mañana bajó con su padre para averiguar el porqué de los gritos que habían podido escuchar durante la noche. Se encontraron la tierra movida y vieron cómo sobresalían entre el barro las extremidades de los muertos. Los verdugos ni siquiera se habían preocupado de enterrarlos decentemente. Su padre fue expeditivo: “Esto no puede quedar así”. Regresó con una pala y los cubrió. El relato a media voz de cuanto había ocurrido aquella desgraciada noche en Valdediós se propagó por la comarca. Los niños de la zona dejaron de ir por allí a coger castañas.
El prau de don Jaime
Algunos años después, en torno a 1965, Anita se encargaba de enseñar el monasterio a los turistas y recibió a un visitante que, tras recorrer con ella el edificio, le pidió expresamente que le enseñara la sala de física. Cuando estuvieron en ella, el hombre se derrumbó y le confesó que él había sido uno de los soldados participantes en la matanza y que el horror de aquel aquelarre sangriento no había dejado de perseguirle desde entonces. Fue ése el eco más notable de una historia que en Asturias se fue transmitiendo entre susurros hasta bien entrada la democracia. A instancias de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la fosa de Valdediós fue excavada en julio de 2003. Se hallaron en ella diecisiete cuerpos. Menos de los que contaban los pocos testigos que habían podido dar cuenta del suceso —decían que habían sido asesinadas allí más de treinta personas—, pero suficientes para constatar el alcance y la arbitrariedad de la matanza.
El antecedente de Somiedo
A la hora de relatar la historia de Valdediós siempre surge una pregunta inevitable: ¿por qué? Si bien la lógica de la guerra aporta una explicación plausible para el episodio de la lista y las detenciones realizadas tras su lectura —seguramente a personas que tenían a sus espaldas una marcada trayectoria política o sindical—, resulta verdaderamente terrible, por lo crudo y por lo inverosímil, el final que se les reservó a unos trabajadores que se habían limitado a cumplir con su deber. Sin embargo, esa misma lógica belicista no suele estar reñida, aunque resulte paradójico, con parámetros meramente irracionales, y es posible rastrear las razones de la masacre de Valdediós en otro hecho acaecido también en Asturias, en este caso entre las montañas suroccidentales, y que, en estremecedor paralelismo, tuvo como involuntarias protagonistas a tres enfermeras que prestaban auxilio a los heridos en la zona franquista.
Se llamaban Pilar Gullón, Octavia Iglesias y Olga Monteserín. Fueron enviadas desde Astorga al frente de Asturias en los primeros compases de la Guerra Civil y se las destinó a un pequeño hospital de campaña habilitado en los alrededores de Pola de Somiedo. Ni ellas ni el médico quisieron huir cuando los republicanos tomaron el puesto. Los milicianos apresaron a las tres mujeres y las violaron durante la noche. Al día siguiente fueron fusiladas por tres milicianas que se habrían ofrecido para tal fin. De todo ello se responsabilizó a Genaro Arias, líder minero de la UGT y jefe de las milicias de la zona. Las semejanzas con el caso de Valdediós saltan a la vista, pero causan escalofríos, de tan evidentes, si se presta atención a las fechas: las enfermeras de Astorga fueron capturadas, vejadas y asesinadas entre el 27 y el 28 de octubre de 1936, justo un año antes de que el batallón Arapiles ejecutara su matanza en el monasterio.
La memoria histórica, otra vez
Las atenciones que se dispensaron a las mujeres de Somiedo, por un lado, y a los trabajadores del hospital psiquiátrico de La Cadellada, por otro, son una buena muestra de las dos varas de medir con que las víctimas de la Guerra Civil se han visto tratadas en España. Unas y otros perecieron a causa de la brutalidad instaurada por toda la península en aquellos años terribles, pero eso no quiere decir que no se deban poner matices en ambos flancos. Cabe recordar que, mientras en el caso del psiquiátrico hablamos de funcionarios públicos, en el de Somiedo se trataba de personal voluntario, aunque eso no disculpa la brutalidad con que se intervino en uno y otro episodio ni mucho menos ampara el recurso a la ley del Talión por parte de las milicias nacionales. Hay, en cualquier caso, diferencias más relevantes.  No debe orillarse, al referirnos al asesinato de las enfermeras franquistas, que este tipo de acciones no sólo se llevaban a cabo sin el permiso de las autoridades republicanas, sino que en la gran mayoría de los casos tenían lugar a espaldas de éstas —el propio Genaro Arias negó su participación en los hechos de Somiedo, y hubo en el juicio testimonios que respaldaron su versión—, por lo demás provistas de un aparato legal destinado a castigar convenientemente tales aberraciones. En el caso de Valdediós, la presencia de un capellán junto a los soldados —algunos testimonios aseguran que él mismo se encargó de dar la extremaunción a los profesionales sanitarios, según iban cayendo en la fosa que habían cavado con sus propias manos— parece indicar que al menos ciertas instancias eclesiásticas no estaban del todo a disgusto con esos procederes.
La otra gran diferencia tiene que ver con lo que sucedió después. Las enfermeras de Somiedo recibieron sepultura en la catedral de Astorga, donde aún hoy se veneran sus cuerpos, a los que el régimen incorporó desde el primer minuto el apelativo de “mártires”. Se encuentran, actualmente, en proceso de beatificación. Los muertos de Valdediós, ya se ha apuntado, permanecieron durante décadas hacinados en la misma fosa común donde cayeron tras los disparos sin que nadie se aviniera a desempolvar su recuerdo hasta que la entrada del nuevo siglo impulsó la recuperación de lo que se ha dado en llamar memoria histórica. Junto al lugar donde estuvieron, al pie del prau de don Jaime, se levanta en nuestros días un monolito esculpido por el artista Joaquín Rubio Camín. Un tímido cartel anuncia, al lado del aparcamiento dispuesto para los turistas, que a través de un camino de tierra que discurre entre castaños se llega al lugar del enterramiento. Allí reposaron en el olvido, durante casi setenta años, Claudia Alonso Moyano, Luz Álvarez Flórez, Rosa Flórez Martínez, Urbano Menéndez Amado, Emilio Montoto Suero, Soledad Arias Menéndez, Antonio Piedrafita García, Oliva Fernández Valle y David Cueva Rodríguez. Otros no han podido ser identificados con certeza, aunque bien pudiera tratarse de Casimiro García, Antonio González, Antolín González, Consuelo Iglesias, Julita Menéndez, Soledad Menéndez, Pilar Quirós, Manuel Vallina o Francisco Vázquez, todos ellos trabajadores de La Cadellada cuya pista se perdió tras la caída de Asturias. Nunca hablan de ellos los guías del monasterio. Seguramente tampoco los mencionen las carmelitas samaritanas del Corazón de Jesús que desde junio de 2016 ocupan el cenobio y que el pasado 19 de julio compartían en las redes su alborozo durante una simpática excursión al Valle de los Caídos. La memoria, ocho décadas después de aquellos sucesos, sigue sin ser siempre ecuánime. Por eso es de justicia que, al menos de vez en cuando, alguien recite esos nombres que estuvieron demasiado tiempo sin pronunciarse y que algunos habrían preferido borrar aquella noche lejana en que el mismísimo demonio usurpó el valle de Dios.
Fotografía destacada: Trabajadores del hospital psiquiátrico La Cadellada posando ante la iglesia del monasterio de Santa María de Valdediós en enero de 1937. CONSTANTINO SUÁREZ / MUSÉU DEL PUEBLU D’ASTURIES (GIJÓN)

Lo de Rajoy es mucho peor que lo de Cifuentes


Pepito Grillo
http://iniciativadebate.net/

En general, los miembros de familias corruptas, inmorales y/o demasiado bien relacionadas no necesitan ser inteligentes, ni tener buena memoria, tampoco ser constantes. Todo eso de la meritocracia que tanto propugnan precisamente desde el estrato social de ese tipo de familias, y en cuanto a ellos se refiere, versa en realidad sobre mérito de rodearse de sus iguales: ricos, indecentes y poderosos. Lo de la capacidad de esfuerzo y todo lo demás sí se refiere al vasto resto de los mortales. ¿Pero pará qué van a esforzarse ellos, los ‘elegidos’, si luego pueden tener a su servicio a aquellos súbditos que sí han demostrado competencia?
Las universidades no dejan de ser parte de esta realidad. También hay favores debidos y funciona la misma rueda que a otros niveles. Por eso es posible que a alguien le caiga un máster del cielo, aunque en la mayoría de casos lo que suele caer al alumno ‘relacionado’ es, digámoslo así, una indulgencia académica que no se aplica en el resto de casos.
Pero esto no es lo más grave, porque también hay irregularidades que van mucho más allá de la obtención mágica de títulos. Y es la de la obtención mágica de titularidades, por ejemplo la de registrador de la propiedad.
Por si no lo sabías, Mariano Rajoy es el registrador de la propiedad más joven de la historia de España, y uno de sus hermanos, el segundo más joven. Una tercer hermana de Mariano también aprobó esas dificilísimas y cotizadísmas oposiciones, y el cuarto, fallecido en 2014, las de Notaría. Vamos, lo que vendría siendo la envidia de la familia Einstein. O Frankenstein.
Sí, el de la cara de espabilado: el mismo que no entiende su propia letra y que quiere que sea el alcalde el vecino, así como su parentela, han resultado ser carne de circo, por aquello de pasearlos como antiguamente se hacía con las rarezas. Y es que desde que su padre, como presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra, dio carpetazo a un caso de corrupción con muertos (incluido el asesinato de una familia entera) en el que estaba implicado Nicolás Franco Bahamonde, el hermano del dictador, todo les ha ido de fábula. Tanto que se han convertido en la primera familia numerosa de superdotados del mundo.
Hasta tal punto llega su excelencia que hace que sus profesores de primaria se acuerden de sus calificaciones. Bueno, en realidad debería nombrarse en singular porque al que siempre se cita en los muchísimos artículos sobre el particular es a un jesuita que parece demasiado joven para haber sido su profesor, y que también debe tener una memoria prodigiosa para recordar esos datos sin relevancia en cursos de primaria y tras más de cincuenta años y tantos alumnos.
El asunto es que leía hace poco este caso de un joven malagueño, un auténtico portento (23 matrículas de honor de 25 asignaturas en la carrera de Derecho), y que ha necesitado cinco años dedicando un mínimo de diez horas diarias de estudio para con 27 años haber conseguido su plaza como registrador de la propiedad, y recordaba el caso de la susodicha familia. Porque claro, uno lo compara con los Rajoy, y casi tiene que pensar que este chico es un torpe, porque hasta la peor de los Rajoy Brey lo aprobó antes, y ya si lo comparamos con los dos buenos: Enrique y Mariano, que se sacaron las oposiciones con 23 y 24 años, mientras todavía cursaban Derecho, casi te entra la risa. Pues menudo paquete el malagueño, y hasta le dedican un artículo.
Intentando hablar un poco más en serio. Y aclarando aunque no haga falta que esto último era en plan sarcástico (y que todo mi respeto y admiración por Jacobo), lo que sí parece increíble es que nadie haya querido hacer sangre con este tema. Porque vale que a pesar de todas las evidencias nos traguemos (haciendo un esfuerzo inhumano) que Marianico es un lumbrera que no ha conseguido aprender inglés. Pero hostias, copar no solo plazas sino hasta récords históricos como familia en algo tan sumamente tedioso, complejo y competido como las oposiciones a registradores… ¡venga ya!


Y luego nos llevamos las manos a la cabeza por lo de Cifuentes.

¿Tanta historia por un máster? Pues renuncio a él y ya está

Las mentiras de Cifuentes en su carta de “renuncia” al máster

Ignacio Escolar | El Diario 
http://iniciativadebate.net/

“La obtención de dicho máster se ha visto afectada, al parecer, por diversas irregularidades administrativas totalmente ajenas a mí”
Falso. No son irregularidades administrativas sino ilegalidades flagrantes, que ya está investigando la Fiscalía. Y tampoco han sido ajenas a la presidenta de Madrid, que ha sido la principal beneficiaria de todos estos presuntos delitos, con papeles oficiales falsificados.
Cifuentes no fue “ajena” a todo lo que pasó en su máster porque no hay nadie tan ingenuo como para pensar que es normal que una Universidad te permita aprobar un título oficial sin ir a clase, sin ir a los exámenes, matriculándote fuera de plazo, con actas falsificadas, con una funcionaria conocida que te cambia las notas y sin presentar el Trabajo de Fin de Máster.
“Tiene especial relevancia el Acta del Trabajo de Fin de Máster, que como sabes, nos fue remitida directamente por la Secretaría del Rector el pasado 21 de marzo a las 17:36. (…) Una circunstancia, estimado Rector, que no puede por menos que sorprender puesto que dicha acta no había sido solicitada por nosotros”
Falso. El equipo de Cristina Cifuentes llevaba todo el día presionando a la Universidad para que le enviasen toda la documentación disponible sobre su máster, todos los papeles que sirvieran para desacreditar la exclusiva de eldiario.es, que ese mismo día publicó que había conseguido un título universitario con notas falsificadas. Esa misma mañana, una amiga personal de Cifuentes y asesora de su Gobierno, Maite Feito, estuvo en el Rectorado como enviada. No fue la única de su Gobierno que habló con la Universidad para pedir papeles con los que desmentir nuestra noticia.
“Debo significar, en todo caso, que desconozco por completo el origen y el contenido de este documento”
Falso. Salvo que la presidenta de Madrid sea la única persona que “desconozca” que ese papel lo mandó “reconstruir” el catedrático Enrique Álvarez Conde, el mismo que dijo ser “tutor” del máster de Cifuentes y que presionó a sus “discípulas” para que falsificasen ese documento, según él mismo ha confesado. También es falso que Cifuentes “desconozca el contenido”, pues lo leyó bien alto en público, en este famoso vídeo.
Cuando Cifuentes presumía –“Por cierto, saqué notable”– debía saber también que el documento era falso. Si a mí me entregan un acta que dice que soy piloto de la NASA también sabría que es mentira al primer vistazo, sin necesidad de chequear ninguna firma ni encargar un peritaje caligráfico.
Por la misma razón, ella mejor que nadie debía saber ya entonces que ese papel era falso porque nunca defendió ese máster ante ningún tribunal el 2 de julio de 2012, como han confesado ya las profesoras. Cifuentes mintió y lo hizo en reiteradas ocasiones y con todo lujo de detalles, explicando incluso cómo fue su defensa, y que “duró poco, “unos diez o quince minutos”. Unas mentiras bien gordas.
“Como alumna de este Máster, soy la primera interesada en esclarecer cualquier anomalía que haya podido existir en el proceso de obtención del mismo”
Falso. El principal interés de Cifuentes no es esclarecer unos hechos que ya están bastante claros, sino intentar sobrevivir políticamente y resistir a cualquier precio en la presidencia de Madrid.
“Con esta finalidad [esclarecer los hechos] he solicitado la práctica de diversas diligencias en la querella criminal ya interpuesta en el juzgado”
Falso. El objetivo de esa “querella criminal” contra dos periodistas de eldiario.es, contra Raquel Ejerique y contra mí, no es tampoco “esclarecer los hechos”. Cifuentes pide cárcel contra nosotros para intentar amedrentarnos y porque no tenía otra respuesta ante nuestras informaciones que esa amenaza, que anunció a través de un plasma.
“Tengo que poner de relieve, por mi parte, que en mi caso concreto me incorporé a este Máster (…) movida únicamente por el deseo de profundizar en el conocimiento de una materia de gran interés personal, como es el Derecho Autonómico”
Falso. Cifuentes se matriculó en ese título porque era imprescindible para presentar después la tesis doctoral y lograr el doctorado. Esa era su intención, que declaraba ella misma en su currículum en 2012, donde aseguraba que estaba “cursando el doctorado” en la URJC. Solo le interesaba ese título porque, si algún día dejaba la política y volvía a la Universidad, como doctora podía aspirar a regresar a una plaza de docente, y no la que tiene ahora que es como funcionaria de administración y servicios. Además, difícilmente iba a “profundizar en el conocimiento” de nada sin ir a una sola clase.
“Y me incorporé al Máster, porque inicialmente me encontraba en condiciones de cursarlo con plena dedicación, circunstancia que se vio alterada por mi nombramiento como delegada del Gobierno en Madrid”
Falso. Las clases eran jueves por la tarde, viernes por la tarde y sábado. Y Cifuentes no podría tampoco haber asistido en ese horario con “plena dedicación” porque los plenos de la Asamblea de Madrid, de la que era vicepresidenta, se celebraban entonces los jueves por la tarde. Además, es dudoso que el 28 de diciembre, cuando Cifuentes pagó su matrícula, no supiera ya que iba a ser nombrada delegada del Gobierno solo unos días más tarde. Ni tampoco es una dedicación muy plena matricularse en un curso cuando el primer trimestre ha terminado.
“Entiendo que haya personas que consideren que los requisitos establecidos no fueron suficientes, según sus propios criterios, y entiendo también que haya quien piense que mi esfuerzo no fue equiparable al suyo”
Salvo que haya aprobado el resto de su formación académica de la misma manera, Cifuentes también debería entender que a ningún alumno normal le piden unos requisitos así:  sin clases, sin matrícula en plazo, sin exámenes y sin presentar el trabajo. Además, también es falso que pactase esos “requisitos” con los docentes. Una de las profesoras de ese máster ya ha explicado que nunca la vio y que nunca negoció nada con ella, menos aún un trato de favor tan escandaloso.
“A mí se me ofreció una modalidad y unos requisitos que no creo que hayan sido ni mejores ni peores que los que se hayan propuesto a otras personas en mis circunstancias”
Falso. Salvo que las “circunstancias” sean militar en el PP con un cargo importante o ser alguien cercano a Enrique Álvarez Conde. Solo así se podía lograr un título oficial en la URJC con estos inexistentes “requisitos”. Lo único que hizo Cifuentes fue pagar tarde la matrícula. Nada más ha quedado acreditado de su paso por la URJC.
“Hay que tener muy en cuenta, en este sentido, que el máster no me ha otorgado una titulación de la que yo no esté en posesión, y ello por dos razones. En primer lugar, porque mi Licenciatura de Derecho ya se corresponde con el nivel del Máster”
Falso. Cuando Cifuentes se matriculó, en 2011, ese máster era imprescindible para cursar el doctorado. Fue después, en el año 2014, cuando el Ministerio de Educación cambió las normas y permitió a los que ya tenían la vieja licenciatura de cinco años –en lugar del grado de cuatro– saltarse el máster para acceder al doctorado.
Además, desde 2014, también habría necesitado acreditar 300 créditos de investigación y formación para acceder al doctorado. Parte de esos créditos de investigación se los podría ahorrar igualmente con ese máster, por lo que aprobarlo era mucho más útil de lo que ahora quiere asegurarnos. Sí le aportaba una titulación que no tenía.
“En segundo lugar, yo ya contaba con un título de Máster en Administración Pública, cursado en 1999-2000 en el Instituto Universitario Ortega y Gasset”
Falso. Ese título no es un máster equiparable al que después recibió por la cara. No le valía para el doctorado y por eso Cifuentes tuvo que matricularse en la URJC. Ni siquiera se llama máster, sino “Curso Superior en Administración Pública”. Es de agradecer, al menos, que esta vez no lo llame “Máster en Administración Pública y Dirección de Empresas”, como asegura falsamente el currículum oficial de la presidenta.
“Quiero reiterar que siempre he actuado conforme a la legalidad y dentro del margen académico establecido en mi caso por la Universidad Rey Juan Carlos”
Falso. El único marco en el que se desenvolvió Cifuentes no fue el establecido por la Universidad, sino por los apaños del catedrático Enrique Álvarez Conde. En cuanto a la legalidad, pues ya veremos. Dependerá de cómo evolucione la investigación de la Fiscalía. Además, lo relevante en este caso no es si Cifuentes acaba o no imputada. Es que recibió un trato de favor por ser una política importante, que recibió un máster regalado en una Universidad pública, que mintió cuando eldiario.es descubrió ese abuso, que se defendió usando papeles falsificados y que sigue mintiendo cada día. No debería hacer falta nada más para asumir responsabilidades políticas.
“En ningún momento pretendí sacar ventaja entonces de ese Máster, ni pretendo sacarlo en el presente ni en el futuro, por lo que comunico formalmente mi decisión de renunciar a la utilización de ese título”
Falso. Cifuentes puede esconder su título pero no borrar su existencia. Y no puedes devolver algo que nunca fue tuyo.