mércores, 28 de marzo de 2012

Nós
Os responsables deste blog apoian ós convócantes da folga xeral do 29 de marzo e mostran a súa solidariedade con tódolos traballadores.

…polos efectos negativos cá reforma laboral terá sobre os dereitos e situación social e laboral, duns traballadores co están a pasar moi mal.

…creemos que non hai outra alternativa máis que loitar contra as medidas cós gobernos europeos están adoptando coa escusa da crises: despido libre e gratuíto, baixadas de salario, aumentos de xornada, recortes das pensións, privatizacións, etc…

polo impacto negativo no emprego e polo deterioro das condicións de traballo das persoas, ser discriminatoria, e supor o desmantelamento de servizos e políticas igualitarias e un retroceso na igualdade de oportunidades e de trato.

…nin un só recorte nin abuso máis en materia e condicións laborais, horas, dereitos sindicais, prestacións por desemprego, traballos precarios, seguridade laboral, subcontratación, etc... non é lexítimo a efectos dunha democracia cós empresarios máis ricos acorden co goberno de costas ós traballadores, nin unha decisión máis, porque os intereses dos traballadores están por  riba dos das empresas. (que non gobernen os mercados)

QUE OUTROS PAGUEN A SUA CRISES!

Ningún comentario:

Publicar un comentario