xoves, 8 de marzo de 2012

Día 8 na precariedade laboralLogo do obtido a fraxilidade, nestes tempos, o sector laboral coas súas reformas pode supoñer un retroceso, unha volta a hai moitos anos en cuestión de dereitos, e dereitos de igualdade... Nestes momentos si cabe, a precariedade é aínda maior para as mulleres que para ninguén...

Ningún comentario:

Publicar un comentario